Krever 600 000 av jegerforening

Tollmyndighetene krever 600 000 kroner av en jegerforening i Larvik. Det bekrefter Norges jeger- og fiskerforbund.

Fasan

Foreningen skal ha satt fasan og rapphøns ulovlig ut i naturen.

Foto: Tove Hammervik Flø

– Dette er dramatisk, sier generalsekretær i Norges jeger- og fiskeforbund, Espen Søilen​​​​.

Bakgrunnen er at Tjølling jeger- og fiskeforening har importert flere tusen befruktede fasan- og rapphønsegg for å trene hunder på levende fugl. Målet var gode fuglehunder i konkurranser og rypejakt.

Leter etter alternativer

– Vi har invitert foreningen inn til et møte for å få en gjennomgang av saken, og se på hvilke alternativer som finnes, sier Søilen.

Ifølge Landbruksdepartementet har foreningen importert 8430 befruktede egg fra Sverige i årene 2014 til 2016. Eggene ble først ruget ut og kyllingene alet opp før fuglene ble satt ut i naturen. Tollsatsen for egg som blir brukt slik er på 427 prosent.

Foreningen ba om nedsatt toll allerede i 2014. De fortsatte likevel å ta inn egg, og etter flere klagerunder ble saken endelig avgjort i vår.

– Det er veldig mye penger for en forening som baserer seg på frivillig innsats og dugnad. Det er et spørsmål om klubben i det hele tatt er i stand til å betale, men vi skal diskutere veien videre med dem, sier Søilen.

– Risikerer en langsom død

Låven Tjølling jeger- og fiskeforening brukte til å ale opp fugl.

I denne låven ble fuglene alet opp før utsetting i 2014 og 2015.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Både miljø- og landbruksmyndighetene mener virksomheten var ulovlig. Foreningen hadde ikke tillatelse til å sette ut fugl. I tillegg skal fuglene settes ut i naturen før 20. juli. Grunnen er at fuglene skal ha mulighet til å leve et fritt liv, og å lære å finne mat selv.

NRK har snakket med flere som bekrefter at Tjølling jeger- og fiskerforening har satt ut fuglene fra slutten av august og utover høsten.

– Fuglene som blir satt ut for sent blir kun et redskap for egeninteresse, og lider en langsom død og fryser i hjel, særlig under kalde vintre, sier Jo Anders Auran i Miljødirektoratet.

Forholdene ble politianmeldt, men saken ble henlagt i 2016 på grunn av bevisets stilling.

– En ikke-sak

Leder for Tjølling jeger- og fiskerforening, Ingebjørg Barland Ludvigsen, vil ikke snakke om saken. I et brev til Norges jeger- og fiskeforening skriver hun i sommer:

«Vi vedkjenner oss at dette har tatt en helt annen retning enn det som var vår intensjon, og at dimensjonen av saken nå er for stor for oss som forening å håndtere på egenhånd.»

Overfor NRK tilbakeviser hun alle påstander, og sier de ikke har mottatt noe tollkrav. Hun har tidligere svart NRK via e-post at:

«Din fremstilling av spørsmål i denne saken, står ikke i forhold til Tjølling JFFs avklaring i saken med Landbruksdepartementet.»

NRK har lest brevet fra Landbruksdepartementet. Der står det blant annet:

«Det er etter dette klart at Tjølling Jeger og Fiskerforenings virksomhet har vært ulovlig etter miljømyndighetenes regelverk for hele perioden denne klagesaken omfatter. (...) I tillegg har foreningen også brutt annet regelverk ved å sette fuglene ut i naturen uten nødvendig tillatelser fra Miljømyndighetene, dertil i strid med Mattilsynets regelverksfrister for utsetting av fugl.»

Klubbhuset til Tjølling jeger- og fiskerforening

Klubbhuset til Tjølling jeger og fiskerforening.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Kasserer i foreningen, Roar Emil Bergmann, var leder for hundegruppa da saken startet i 2014. Når NRK konfronterer ham med bruddene på miljømyndighetenes krav og kravet fra Tollvesenet, sier han at dette er en ikke-sak.

– Du har ikke noe sak. Alt er i orden hos oss, sier Bergmann.

På spørsmål om dokumentasjon vil verken Bergmann eller Ludvigsen sende det til NRK, eller frita departementet for taushetsplikt for en del opplysninger i saken.

Send oss tips om saken på 03030@nrk.no.