Krevende etterforskning

Den kollapsede bygningsmassen etter storbrannen i Tønsberg gjør etterforskningsarbeidet vanskelig og uoversiktlig.

BASA-huset rives

STARTET I DAG: Rivingsarbeidet etter storbrannen i Tønsberg startet i dag.

Foto: John André Samuelsen / NRK

– Dette er noe av det største vi har hatt i Vestfold på lang, lang tid, sier Knut Erik Ågrav, leder for etterforskningsseksjonen ved Tønsberg politistasjon.

I dag inntok gravemaskiner branntomta til BASA-huset, hvor flere privatpersoner og bedrifter opplevde at eiendelene deres gikk opp i røyk i storbrannen 23. juli.

Leietakere i bygget mistet verdier for et uvisst antall millioner. Ifølge Ågrav er rivingsarbeidet som nå blir gjort viktig for etterforskningen av brannen.

– Vi må rive for å ha sikre arbeidsforhold når vi er der, men mye må også løftes vekk for at vi skal kunne komme til de stedene vi ønsker å undersøke, opplyser han.

BASA-huset rives

RYDDEJOBB: Det er usikkert hva politiets teknikere kan finne når deler av bygningsmassen til BASA-huset fjernes.

Foto: John André Samuelsen / NRK

Kan ta lang tid

Politiet har til nå jobbet med den taktiske delen av etterforskningen. Ifølge Ågrav er denne brannen spesielt vanskelig å etterforske. Det er uvisst hvor lang tid arbeidet vil ta.

– I hovedsak har vi gjennomført avhør og gått gjennom bilder og videoer fra så nært som mulig opp til tidspunktet for når man regnet med at brannen startet. Snart skal teknikerne våre sammen med teknikere fra Kripos gjennomføre åstedsundersøkelsen, sier han.

Teknikerne kommer foreløpig ikke til der det er kommet opplysninger om at flammer og røyk først er blitt sett.

Fortsatt et lite håp

Ifølge Ågrav kan det fortsatt være et lite håp for noen av dem som har oppbevart eiendelene sine i den ødelagte delen av BASA-huset.

– Her har det brent lenge og mye. Det har vært veldig, veldig varmt. Vi vet ikke hva som kan dukke opp når vi begynner å løfte vekk ting. Hvis vi er heldige kan vi komme over godt bevarte lommer som har ligget skjult i forbindelse med brannen, sier han.

Christian Tveter, daglig leder for BASA-huset AS, som eier bygget og eiendommen, var også på stedet i dag for å følge opp samarbeidet med politiet.

Christian Tveter

HAR FÅTT KRITIKK: Daglig leder ved BASA-Huset, Christian Tveter, vil ikke kommentere kritikken som er kommet i etterkant av brannen.

Foto: John André Samuelsen / NRK

– Vi jobber fortsatt døgnet rundt for å ivareta interessene til leietagere. Vi er mye i dialog med forsikringsselskaper og politi. Rundt 4 000 kvadratmeter er reddet med noen boder og kontorer, sier han.

Basa-huset har tidligere fått kritikk for ikke å ha søkt om bruksendring av bygget før lokalene ble leid ut, ifølge Tønsbergs Blad.

– Nå pågår det et etterforskningsarbeid. Vi kan ikke kommentere enkeltpåstander nå, sier Tveter.