Hopp til innhold

Kreftfremkallende gift lekker ut

En miljøteknisk grunnundersøkelse viser at det lekker ut store mengder av
en kreftfremkallende miljøgift i området Risøyaveien og Bukta i Stavern.

Giften Benzoapyren lekker ut i store mengder i området. Det er den mest kreftfremkallende miljøgiften, ifølge Folkehelseinstituttet.

Rapporten skal oversendes til Fylkesmannen. Kommuneadministrasjonen i Larvik skal drøfte tiltak og eventuelt nye undersøkelser av området.