Hopp til innhold

Kråka på Sandefjord stasjon kan koste samfunnet opptil 80 millioner kroner

Det er 443 dager siden brannen som trolig ble forårsaket av en kråke. Det er fortsatt redusert kapasitet på Vestfoldbanen og kostnadene er blitt høye.

En brent kråke på Sandefjord stasjon

KORTSLUTTET: En kråke som kom bort i strømførende ledninger ved Sandefjord stasjon, kan ifølge Bane Nor ha ført til kortslutning og brann.

Foto: Hans Morten Tamnes

Tirsdag 27. juli 2021 begynte det å brenne i et sikringsskap på Sandefjord stasjon og flere steder langs toglinja.

Et lynnedslag fikk først skylda for at sikringsanlegget gikk opp i røyk, men etter hvert kom det fram at det trolig var en kråke som startet brannen.

Bjørn Ståle Varnes, banesjef i Bane Nor Vestfold-Telemark.

Bjørn Ståle Varnes, banesjef Vestfold-telemark Bane Nor

Foto: Philip Hoffgaard / NRK

– Det skal ikke være slik at en fugl skal ta knekken på anlegget vårt, slik det gjorde her. Det var nok en kombinasjon av flere ting som skjedde, sier Bjørn Ståle Varnes, banesjef i Bane Nor Vestfold-Telemark.

Brannen førte til omfattende skader på signalanlegget, et teknisk rom på stasjonen og kjøreledningen mellom Sandefjord og Larvik.

I tillegg ble tre planoverganger brannskadet og satt ut av drift.

Mye må bygges opp igjen på nytt. Kostnadene er anslått til 75–80 millioner kroner.

– Til nå har vi brukt 66 millioner kroner. Vi regner med å holde oss under 80 millioner kroner, sier Varnes.

Brannen på Sandefjord stasjon 21.juli 2021, startet i et sikringsskap

SIKRINGSSKAP: Brannen kan ha startet i et sikringsskap på Sandefjord stasjon.

Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Kartlegger hendelsesforløpet

På grunn av de høye kostnadene ble Statens havarikommisjon koblet inn for å gjøre undersøkelser.

Havariinspektør Lars Fredrik Andersen forklarer at det ikke må være omkomne i en ulykke for at de skal se på hendelser.

– Store kostnader er også en grunn til at vi undersøker jernbaneulykker i Norge. Vi forsøker å finne ut hva som har skjedd for å kunne forhindre gjentakelser, sier Andersen.

Omfattende skader på det tekniske rommet ved Sandefjord stasjon som følge av brann den 27.7.2021

UTBRENT: Et teknisk rom på Sandefjord stasjon fikk omfattende skader i brannen.

Foto: Stefan Christensen / Spordrift

Funnet av den brente kråka gjorde at Bane Nor konkluderte med at kråka har vært borte i strømledninger knyttet til jernbanen.

– Fugl som setter seg på høyspentledninger og kortslutter anlegget, har vi mye av, sier Varnes.

En feil skal ha gjort at strømmen på Sandefjord stasjon ikke ble koblet ut, slik det skal gjøre.

Les også: Kråke gjør pendlerlivet surt i ett år: – Bare å beklage

Død kråke på Vestfoldbanen
Død kråke på Vestfoldbanen

Høyspentledningen falt på bakken og det tok flere minutter før spenningen ble manuelt utkoblet, viser en statusrapport fra Statens havarikommisjon.

Dette medførte en rekke branner langs toglinja og konsekvensene for infrastrukturen ble store.

Undersøkelsen til havarikommisjonen skal klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold.

– Årsaken er ikke fastslått ennå. Vi samler inn mye informasjon for å forsøke å finne ut hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd, sier Andersen.

Målet er at rapporten skal være klar, tidlig i 2023.

Les også: Kråka på Vestfoldbanen: Kan koste samfunnet titalls millioner

Vestfoldbanen
Vestfoldbanen

Utstyrsmangel

Det har gått 443 dager siden brannen på Sandefjord stasjon, men fortsatt er ikke all infrastruktur på plass.

Årsaken er at mye av utstyret er gammelt. I tillegg har det vært utfordringer med å skaffe nytt utstyr.

Les også: Lette etter jernbanedel hos et museum i Bergen

– En av våre underleverandører har ikke hatt kapasitet til å gå inn i dette prosjektet. I fjor måtte vi utsette ferdigstillelsen til desember 2022, sier Varnes.

Bjørg Haugen, togpendler i Sandefjord

Bjørg Haugen, togpassasjer på Vestfoldbanen.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Etter brannen har Vestfoldbanen gått med redusert kapasitet, sør for Sandefjord, men 12. desember skal de være tilbake i normal drift.

For togpendlere har ventetiden vært lang.

– Det har vært mye usikkerhet og buss for tog. De strekker tålmodigheten vår, men vi kan ikke annet enn å vente, sier Bjørg Haugen.