Kontrollerer alle Breiviks brev

Skien fengsel kommer til å kontrollere alle brev som Anders Behring Breivik skriver og mottar.

Karl Hillesland

Karl Hillesland, fungerende fengselsleder i Skien, sier at de har spesielle regler for Breivik.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Anders Behring Breivik er for tiden den eneste i Norge som soner under sikkerhetsforholdet «særlig høy sikkerhet». Men han kan sende og motta brev for det, og har brukt mye tid i fengselet til å skrive brev til høyreekstreme støttespillere.

Skien fengsel

Her, i Skien fengsel, skal Anders Behring Breivik sitte i ti uker til Ila fengsel er ferdig ombygd.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Alle brevene kommer til å bli lest av faste tjenestemenn i Skien fengsel, hvor han nå soner.

– Alle brev blir kontrollert til og fra Anders Behring Breivik, sier Karl Hillesland, fungerende fengselsleder i Skien fengsel.

Les også:

Ikke unikt

Alle innsatte i norske fengsler får sine brev kontrollert, så dette er ikke unikt for Breivik.

– På den ene siden har Breivik, som oss andre, grunnlovfestet rettighet til ytringsfrihet. På den andre siden er det i vår straffegjennomføringslov noen regler som tilsier at vi kan stoppe noen brev for utlevering til eller fra den innsatte, sier Hillesland.

Reglene går på at de kan true ro, orden eller sikkerhet. Og hvis det gjelder planlegging eller gjennomføring av straffbare handlinger. Da er det grunn til å stoppe brev til og fra Breivik.

Dette skriver Justis- og beredskapsdepartementet selv om brevkontrollen til eller fra innsatte i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå:

«Kontrollen består av åpning og gjennomlesning, eventuelt bruk av teknisk utstyr eller hund, både for å sjekke innholdet i brevets tekst eller for å sjekke om brevet inneholder gjenstander, medikamenter el.»

Les også:

Breivik Lippestad

Anders Behring Breivik i Oslo tinghus med forsvarer Geir Lippestad. Nå sitter Breivik i Skien fengsel.

Foto: NTB SCANPIX / Reuters

Spesielle regler

Når det gjelder Breivik, så tas det spesielle forholdsregler. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har kommet med retningslinjer til Skien fengsel på hvilke vurderinger som skal gjelde for han.

– De har bedt oss å se det i sammenheng med Breiviks manifest og hans handlinger, sier Hillestad.

Hvis tjenestemennene som vurderer brevene er i tvil, går det opp til fengselsledelsen som igjen vurderer brevene ytterligere.

– Blir alle som mottar og sender fra til Anders Behring Breivik registrert?

– Det kan jeg ikke svare på.

Vanskelig jobb

Det er vanskelig å vurdere Breiviks rettighet til ytringsfrihet opp mot straffegjennomføringsloven.

– Det er en vanskelig grensedragning mellom disse to juridiske forholdene, sier Hillesland.

Skien fengsel

Anders Behring Breivik skal være i Skien i cirka ti uker.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK