Knute på informasjonstråden

Nedleggelsen av Rjukan Sykehus har vært så konfliktfylt at den har hindret dialogen mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark. I dag møttes de for å rense luften.

Demonstrasjon på Rjukan

Konflikten mellom befolkningen i Tinn og Sykehuset Telemark kom best til uttrykk 11. desember 2013. Da sykehusdirektør Bess Frøyshov kom for å besøke Rjukan sykehus, turte hun ikke å forlate bilen. Hun opplevde at demonstrantene var truende.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Da det ble kjent at ledelsen ved Sykehuset Telemark ville legge ned akuttfunksjonen på Rjukan Sykehus var svaret fra hele tinnsamfunnet et unisont nei.

Som kjent engasjerte de fleste innbyggerne seg. De gikk i demonstrasjonstog, reiste til Oslo for å påvirke helseminister Bent Høie og ga lyd fra seg til alle som ville høre.

Les også:

Den kanskje mest konfliktfylte situasjonen oppsto 11. desember i fjor. Da besøkte direktør Bess Frøyshov Rjukan Sykehus. Flere tusen demonstranter møtte opp. Da Bess Frøyshov ankom og skulle gå ut av bilen, var situasjonen så amper at hun ikke turte å gå ut uten politibeskyttelse.

Første møte på lang tid

Med alt dette i friskt minne møtte ordfører Steinar Bergsland fra Tinn kommune og klinikksjef Per Urdahl hverandre i dag. Per Urdahl har for kort tid siden fått ansvaret med å utvikle det nye sykehuset på Rjukan når akuttfunksjonen legges ned.

Per Urdahl

Han har fått ansvaret for å utvikle sykehustilbudet befolkningen i Tinn skal få når akuttfunksjonen forsvinner. Per Urdahl er klinikksjef på Sykehuset Telemark og er fornøyd med dagens møte.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

– Kommunikasjonen mellom oss har ikke vært lett. Det er ikke til å legge skjul på at det har rent mye vondt vann i bekken i denne perioden.

Ordfører Steinar Bergsland er enig. Møtet i dag var et resultat av en periode med lite kontakt.

– Dette møtet er et resultat av en lang periode uten kommunikasjon, konstaterer han.

Steinar Bergsland.

– Det har ikke vært mye kommunikasjon mellom oss og sykehusledelsen, sier ordfører Steinar Bergsland i Tinn. Men også han er fornøyd med dagens møte.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

Forstår skepsisen

Arbeidet videre nå er å planlegge hva slags tilbud Rjukan Sykehus skal ha. Men en like stor utfordring er alle de ansatte som enten må skifte jobb eller ikke har noen jobb. Kommunen og sykehuset skal i gang med samtaler om det nå.

Når det gjelder tilbudet som blir igjen på Rjukan sykehus er noe bestemt, men langt fra alt, forteller Urdahl

– Når sengepostene stenger vil det bli et rent spesialpoliklinisk tilbud på dagtid fra mandag til fredag. Planen er å tilby kirurgi, gynekologi og indremedisin. I tillegg kommer de spesialitetene som fastlegene på Rjukan og Sykehuset Telemark blir enig om er nødvendige, sier Urdahl.

Urdahl mener folk på Rjukan får et godt poliklinisk tilbud. Men innleggelse i hui og hast betyr en langtur i ambulanse til Notodden. Og selv om Urdahl mener Notodden Sykehus har et langt bedre faglig tilbud enn Rjukan, skjønner han motstanden mot nedleggelsen.

– Folk på Rjukan kommer til å savne det sykehustilbudet de har hatt i alle år. Det er ikke vanskelig å forstå, sier Urdahl.

Vil slippe til private

Nettopp det at folk ikke er fornøyd med hva som blir igjen gjør at ordfører Steinar Bergsland jobber med flere planer.

– Parallelt med planene om dagåpent sykehus som Urdahl forteller om, er vi i kontakt med andre aktører. Det vil si at private kan komme inn og tilby tjenester i de lokalene som blir ledige neste år.

Sykehuset Telemark ser positivt på å slippe private til, forteller Urdahl.

– Noe av det samme skjer på sykehuset i Kragerø. Forrige fredag var jeg i kontakt med flere som ønsker å etablere et privat tilbud der. En av dem er også interessert i å etablere et tilbud på Rjukan.

Både Bergsland og Urdahl er fornøyd med møtet i dag. Det er allerede avtalt nye møter der man skal fortsette samarbeidet. Men tinnordføreren har en siste replikk:

– Folk her på Rjukan kan føle seg trygge. Likevel er jeg bekymret for akuttberedskapen. Den må bli bedre enn det som ligger i planene nå.

Kåre Preben Hegland og Steinar Bergsland

Private aktører er interessert i å etablere et tilbud både i Kragerø og på Rjukan. f.v. kragerøordfører Kåre Preben Hegland og tinnordfører Steinar Bergsland