Over tusen kalver tatt av sykdom - dør fordi de ikke klarer å følge flokken

Halvparten av reinsdyrkalvene som ble født på Hardangervidda i vår kan ha dødd av fotråte.

Reinkalv med fotråte

KAN HA DØDD: Halvparten av reinsdyrkalvene som ble født på Hardangervidda i vår kan ha dødd.

Foto: Anders Mossing, Norsk Villreinsenter Sør

Sykdommen gjør at dyra blir halte og får store plager. Trolig klarer ikke de yngste dyra å følge med flokken. Dermed blir de igjen alene. Konsekvensene er fatale.

Over tusen ungdyr kan ha mistet livet siden juli.

– Det er for mye til at vi synes at det er et greit tall, sier forsker Olav Strand i Norsk institutt for naturforsking (NINA).

Forskjellen mellom antallet kalver i reinsdyrflokkene fra juli til oktober er sjokkerende. Forskerne må ut igjen i vinter for å sjekke om opptellingen av kalv i høst virkelig kan stemme.

Villrein

Da forskere telte villreinen på Hardangervidda i juli i fant de rundt 2200 kalver. I oktober var nesten tusen kalver borte.

Foto: Anders Mossing / Norsk Villreinsenter

Dødelig og smertefull sykdom

Fotråte er en infeksjon som fører til at klovene råtner. I verste fall dør dyret. Noen mister den nederste delen av beinet.

Spredningen av fotråte har vakt bekymring etter at Villreinsenteret på Hardangervidda registrerte en kraftig oppblomstring i høst.

Nå ser det ut til at infeksjonen har gått hardt utover kalvene, bare få måneder etter at de ble født.

En skremmende utvikling, synes forsker Olav Strand. Han forteller at sykdommen er kjent fra årtier tilbake. Historien er langt fra oppløftende.

– Denne sykdommen var vanlig i tamreinnæringen tidligere. Den lagde store problemer og tok nesten knekken på tamreindriften i Sverige for rundt hundre år siden.

Villreinkalv på Hardangervidda

En ensom reinsdyrkalv på Hardangervidda.

Foto: Anders Mossing, Norsk Villreinsenter Sør

– Noe må gjøres

Nå slår tilsynsutvalget for Hardangervidda alarm.

De mener mye av årsaken til spredningen av fotråte er at villreinen har for liten plass å beite på.

Bjørn Arne Lindskog i tilsynsutvalget ser mange faresignal for villreinen. Han mener det er på tide å gjøre noe for at villreinen skal få bruke en større del av Hardangervidda.

– Villreinen bruker altfor lite av området. Beitet blir for dårlig. Kalvene blir for tynne, og veier for lite. Overlevelsesmuligheten blir dårligere og dårligere.

Villreinforkjempere har tidligere foreslått å flytte populære turløyper for at villreinen skal få tilbake viktig sommerbeite.

Slik spredninga av fotråte ser ut i dag, tror Lindskog at rundt 1000 dyr på Hardangervidda kommer til å dø i år.

Han mener det er på tide å ta grep.

– Det er gjort omfattende forskning og samlet inn store mengder data. Nå må vi ha handling.