Klassequizen

Celine Jackson Coop, Michelle Vi Huynh og Stein Marius Hansen fra Ranvik ungdomsskole i Sandefjord deltok i dagens Klassequiz. Se hvordan det gikk her.

Tre tiendeklassinger fra Ranvik ungdomsskole deltok i dagens Klassequiz. Se hvordan det gikk her.