Klassequiz Vestfold: Vear

Mayken Myhra Mikkelsen, Fabian Gjentoftsen Larsen og Hanna Pedersen representerte Vear ungdomsskole i dag. De fikk 10 av 12 poeng.

Vear ungdomsskole
Foto: Karoline Stangenes / NRK