Klart for nødinnkvartering

Det nedlagte hotellet på Bolkesjø i Notodden skal avlaste transittmottaket i Oslo. – Det er snakk om nødinnkvartering, rett og slett, sier transittsjef Ketil Blinge i Hero.

Gran Hotel på Bolkesjø

Gran Hotel på Bolkesjø.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Onsdag ble det opprettet 144 plasser for flyktninger ved det nedlagte hotellet på Bolkesjø i Notodden.

Tormod Stavenes

Regiondirektør Tormod Stavenes i UDI.

Foto: Nora Lie

– Dette mottaket er koblet opp mot transittløsningen i Oslo, der er det fullt, så det er absolutt behov for flere plasser, sier regiondirektør Tormod Stavenes i UDI.

Det er flyktningmottaket Hero, som har inngått en avtale med UDI om å ta i bruk det nedlagte hotellet. Når flyktningene er ferdige hos UDI i Oslo, blir de kjørt med buss til det nedlagte hotellet, hvor de skal bo i to til fem dager.

Transittsjef Ketil Blinge i Hero betegner situasjonen som prekær og sier at det nå er et stort behov for nødinnkvartering.

Det er på det nivået vi er, det er snakk om nødinnkvartering, rett og slett. Sørge for at folk får tak over hodet, sørge for at de får mat og at noen kan se dem mens de er der.

Transittsjef Kjetil Blinge i Hero

Behov for flere bygninger

Blinge sier at det foreløpig er uvisst hvor mange som kommer:

Ketil Blinge

Transittsjef Ketil Blinge i Hero betegner situasjonen som prekær.

Foto: Marit Gjellan / NRK

– Vi har ingen ide om hvor mange som vil komme til landet. Det vi nå prøver på er å bistå Utlendingsdirektoratet med å skaffe sengeplasser så fort det er mulig og vi skaffer det både på kort sikt nå og også utfra hva som er nødvendig, på lengre sikt.

Ifølge Blinge skal mange av dem som kommer ut i ordinære mottak i landet.

– Den kapasiteten må bygges opp parallelt med disse nødløsningene, sier Blinge.

Blinge mener det kommer til å bli behov for flere egnede bygninger i tiden fremover.

– Hvis det er huseiere som sitter med store institusjonsbygninger, gamle hoteller, den typen bygninger som har vært benyttet til innkvartering, så er det klart at både vi og UDI vil ta imot slike henvendelser, sier Blinge.