Hopp til innhold

Klar til å rasjonere strøm om nødvendig: – Et stort ansvar

Erfaring fra tidligere viser at rasjonering på strøm sitter langt inne. Hvis vi venter for lenge, kan situasjonen bli enda mer alvorlig, mener fagfolk.

Terje Aasland

Olje- og energiminister Terje Aasland kan ikke love at husholdningene blir spart ved en rasjonering.

Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi har tett dialog med energimyndigheten og følger situasjonen tett, slik at vi er sikre på at vi gjør de riktige tiltakene til riktig tid, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Hva tenker du om at det er ditt ansvar å trykke på knappen?

– Det er et stort ansvar, og det er klart det er en inngripen i samfunnet.

Rasjonering av strøm skjer dersom man vil sikre strøm til viktige kunder. Det vil si helsevesen, politi, forsvar, kommunikasjon og forsyning.

På grunn av krigen i Ukraina, eksport av strøm og lite nedbør kan det bli rasjonering av strøm i Sør-Norge.

Ventet for lenge

Selskapene som eier strømnettet er pålagt å øve på mulige kriser. Blant annet rasjonering.

I en øvelse fra 2013 fant Hafslund (nå Elvia) at en beslutning kan sitte langt inne og komme for sent.

Distriktssjef Even Ungersness i Elvia var med å lede denne øvelsen. Han sier energirasjonering må virke over tid. Det vil si uker og måneder.

Da hjelper det ikke å gjøre aktive tiltak med de «snilleste» virkemidlene først når situasjonen har blitt helt kritisk, sier han.

Det bekrefter også Ann Myhrer Østenby i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Da kan det bli en mer alvorlig situasjon, sier hun.

Hun presiserer samtidig at de har gjort tiltak som skal gjøre at vi unngår rasjonering. Hun sier også at mange bedrifter må kutte sitt forbruk først.

Seksjonsleder Ann Myhrer Østenby i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Seksjonsleder Ann Myhrer Østenby i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) følger situasjonen nøye.

Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Skjerme, men ikke spare husholdningene

Av den strømmen som brukes i Norge står folks forbruk hjemme for godt over en firedel.

Dersom Norge havner i den situasjonen at det er for lite strøm, må vi rasjonere. Da vil det minst nødvendige forbruket kuttes først.

Ministeren har flere ganger sagt at han vil skjerme husholdningene.

Men i forskriften står det at det som skal prioriteres er liv og helse, vitale samfunnsinteresser og næringsliv og berørte økonomiske interesser. (Se faktaboks nederst.)

Det er også gitt ut en veileder til denne forskriften. Der står det at maksimumsgrenser kan være et alternativ for husholdningskunder.

– Det er et politisk ansvar å ramme inn denne rasjoneringen hvis vi skulle, mot formodning, komme i en slik situasjon, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Hvordan kan du si at husholdningskundene skal spares?

– Nei det sier jeg ikke. Jeg sier at husholdningskundene skal skjermes. Og det vil si at vi skal ivareta husholdningene i størst mulig grad, sier Aasland.

Han forteller også at NVE skal legge fram en rapport om hvordan dette kan gjøres i løpet av høsten.

I planene for rasjonering ligger det blant annet inne at alle som bruker over en viss kvote må betale dyrt. Hvor dyrt dette skal bli, er ikke kjent. Men Ann Myhrer Østenby i NVE sier det i alle fall skal føre til at det ikke brukes mer strøm enn kvoten tillater.