Klage avvist – får ikke ha søndagsåpent

Fylkesmannen i Vestfold står fast på at de ikke kan tillate søndagshandel 1. søndag i advent.

Åsgårdstrand

Butikkene i Åsgårdstrand får ikke holde åpnet når julegrana i byen tennes.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Næringsforeningen "Gamle Aasgaardstrand" søkte om å få ha søndagsåpne butikker i Åsgårdstrand når julegrana tennes 1. søndag i advent, men fikk avslag.

Fylkesmannen avslo søknaden med henvisning til loven om helligdagsfred som kun gir adgang til å gi dispensasjon til søndagshandel de tre siste søndagene før jul.

Nå er også en klage på vedtaket avvist.

– Vi ble helt bestyrtet over avslaget. Dette er en veldig streng tolkning av loven, sier Knut H. Hernæs, leder av Næringsforeningen "Gamle Aasgaardstrand".

Les også: Lover å jobbe for søndagsåpne butikker her før jul

Vil unngå "konkurrent"

Næringsforeningen ønsker å ha en adventsfest 1. søndag i advent, for å unngå konkurranse med julemarkedet på Karljohansvern i Horten, som arrangeres 2. og 3. søndag i advent.

– De har et mye større arrangement og det vil ødelegge for oss, dersom vi skulle hatt dette samtidig, sier Hernæs.

Morten Stordalen

Morten Stordalen fra Frp mener det bør være opp til hver enkelt om de vil holde søndagsåpent, og ønsker å tillate søndagshandel hele året.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Etter oppfordring fra stortingspolitikerne Morten Stordalen fra Frp og Kårstein Eidem Løvaas fra Høyre klaget de på vedtaket, men Fylkesmannen opprettholdt sitt vedtak.

Les også: Søndag er den tredje beste handledagen

– Må endre loven

Regjeringen har varslet at de ønsker en mer liberal praksis på området. Men i avslaget som er anket inn til Kulturdepartementet skriver Fylkesmannen:

"En innvilgelse av denne søknaden vil skape en uheldig presedens som ikke er forankret i loven"

Videre skriver de:

"Dersom det er ønskelig fra sentralt hold å tillate søndagsåpen handel utover de tre siste søndagene før jul bør loven endres."

– Jeg skjønner at foreningen er skuffet, men Fylkesmannen forholder seg bare til det som er dagens lov, derfor bør denne loven endres, sier Morten Stordalen fra Frp.

Men før en eventuell lovendring finner sted må Næringsforeningen Gamle Aasgaardstrand sette sin lit til kulturminister Thorhild Widvey. Hun kommer trolig med et svar i slutten av neste uke.