Kjærra-anlegget renoveres

LARDAL(NRK): Det tradisjonsrike Kjærra-anlegget restaureres i disse dager. Sjekk bildene!

Knut Olav Omholt
Foto: Vegard Lilleås / NRK

Kjærrafisket i Lågen ved Svarstad kan spores helt tilbake til 1300-tallet. Så sent som i 1992 ble tømmerkarene i anlegget restaurert, men tømmeret var ikke godt nok. Tidligere i år ble det klart at tømmerkarene måtte byttes ut. Hard medfart i flommen i fjor høst, samt mye råtten tømmer, var årsaken.

13. september startet monteringen av de nye tømmerkassene.