Hopp til innhold

Kildesortering hjelper ikke miljøet

– Å sortere avfallet under kjøkkenbenken har nesten ingen effekt på miljøet, sier forsker Annegrete Bruvoll i konsulentselskapet Vista analyse til Aftenposten.

Kildesortering

ALT HAR SIN PLASS: Men gevinsten er liten, mener forskeren.

Foto: Oslo Ren

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Vi må gjenvinne plast i flere hundre år før vi har spart inn like mye olje som går med til en flytur fra Oslo til San Francisco og tilbake. Tilsvarende vil det ta tiår med gjenvinning av plast for å spare inn utslippene med å fly fra Oslo til Bergen tur-retur, viser Bruvolls regnestykker.

Bruvoll var i mange år miljøforsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB), der hun studerte økonomien i sortering og gjenvinning av avfall. Hennes konklusjon er at det er vanskelig å finne positive miljøeffekter fra den pålagte kildesorteringen av papir, glass og annet avfall, skriver Aftenposten.

Buss kjører på matrester

Oslobusser på biogass sparer bare 0,02 prosent av norske utslipp.

Foto: Nadir Alam, NRK

I Oslo og andre kommuner blir maten og plasten kildesortert for å gjenvinnes. Ett av målene er å redusere klimautslippene, men effekten er beskjeden.

  • Bussenes bruk av biogass fra matavfall i Oslo sparer 0,02 prosent av norske utslipp.
  • Kildesortering og gjenvinning av plast fra husholdninger sparer 0,09 prosent av samlede norske klimautslipp.
  • Gjenbruk av plast kan spare olje, men Bruvolls regnestykke viser at man maksimalt kan spare 0,04 prosent av norsk oljeutvinning på denne måten.

– I stedet kan målet oppnås atskillig enklere ved å stoppe norsk oljeutvinning i tre-fire timer hvert år, sier Bruvoll.

Paradoks

– Det vanlige er å sette noen mål og deretter velge de beste virkemidlene for å nå dem. Her er dette snudd helt rundt. Man bestemmer at virkemiddelet er sortering og gjenvinning uten å definere målene og uten å vurdere alternative virkemidler.
Gjenvinning er blitt et mål i seg selv, uten nærmere begrunnelse, sier Bruvoll.

– Det er et paradoks at miljøfokuset i så stor grad er rettet mot handlinger med ubetydelig miljøeffekt, mens interessen er liten for å kutte ned på flyreiser og personbilismen, sier hun videre.

Statsråden uenig med forskeren

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) er ikke enig med forskeren.

Matavfall

Hvert år kaster nordmenn i gjennomsnitt 46 kilo mat.

Foto: NRK Sorlandet

– Jeg tror det er mer viktig hvordan vi retter inn samfunnet vårt til å tenke mer sirkulær økonomi. Her vil gjenvinning og bedre ressursutnyttelse være viktig, sier hun.

Hun mener kildesortering er mye mer enn en symbolhandling. Kildesortering gir positive miljøeffekter.

– En del avfall er ressurser. Kildesortering gir også hver og en av oss som årlig bidrar med 441 kilo avfall, og 46 kilo er matavfall, en aha-opplevelse, sier Sundtoft.

(©NTB)