Katolikker vil leie kirke

Det har lenge vært plassmangel i den katolske kirken i Porsgrunn, den katolske menigheten vurderer derfor å leie en kirke i Skien.

Ved Vår Frues Kirke i Porsgrunn var det dårlig plass fra før, men etter at stadig flere utenlandske arbeidere får arbeid i fylket, fylles kirken enda raskere opp.

Reidar Voith
Foto: Terje Nordkvelle / NRK

Kirken har 150 sitteplasser og den faste menigheten er på mellom 1400 og 1500 personer. I tillegg kommer altså katolikker som nå jobber i Norge.

Tettpakket kirkerom

Sogneprest Reidar Voith i Vår Frues Kirke i Porsgrunn sier kirken fylles til randen.

- En vanlig høymesse på søndagene kan best beskrives som "sild i tønne". Folk står foran i kirken og folk står bak i kirken, men vi får det til, sier han.

Den katolske kirke har i mange år hatt et problem med at lokalitetene i Norge er for små. Og nå merkes det enda bedre, men han avviser at de faste medlemmene ikke får plass.

- De har funnet ut at de må komme enda tidligere til messen, så de møter opp tidlig, sier han.

Menighetsrådet bestemmer

Det er de lokale menighetsrådene som bestemmer om de skal låne bort kirkerommet. Leder i Gjerpen menighetsråd i Skien, Astrid Flatin, sier at dersom det dreier seg om ett arrangement så pleier de å være positive til det.

- Dersom det dreier seg om et varig leieforhold så må dette vurderes mer nøye. Da må menighetsrådet og biskopen kobles inn, sier hun.

Hun sier at dersom de får spørsmålet så vil de ta dette seriøst og behandle det på en skikkelig måte.

Skal være imøtekommende

Biskop i Agder og Telemark Olav Skjevesland, sier at  Den Norske Kirke skal være imøtekommende når det gjelder utleie av kirker.         

- Lokalt skal en normalt gjøre sin tjeneste i egen kirke, men dersom det av grunner blir vanskelig så har vi en praksis som er vedtatt av  Norges kristne råd om at en skal være imøtekommende. Det  kaller vi økumenisk gjestfrihet. Altså imøtekommende etter en rimelig søknad, sier Skjevesland.

Så det er ikke umulig dette her ?

- Nei, det er ikke umulig, men jeg skal ikke gå inn å overprøve avgjørelsen til Skien menighetsråd, sier han.