Kaster store mengder mat

Hver av oss kaster 44,5 kilo spisbar mat hvert år, det viser tall fra Renovasjon i Grenland, IKS. I Grenland kastes 87,8 kilo matavfall per innbygger, per år. Hele 53,2 % av matavfallet vi kaster, regnes for å være matsvinn.