Kari Lise Holmberg (H)

Dette svarte Kari Lise Homberg på spørsmålene.

Kari Lise Holmberg
Foto: Stortinget

  • Hva er du mest fornøyd med å ha utrettet i løpet av de to første årene av denne stortingsperioden?

- Jeg vil minne om at det nå er AP SV og SP som styrer landet og har flertall i Stortinget. Gode Høyreforslag blir nedstemt og dessverre ikke realisert.

De to første årene i opposisjon er jeg svært fornøyd med at vi i Høyre har utformet mye god politikk på mange områder. På mitt område innenfor Kommunalkomiteen har jeg fått gjennomslag i sentralstyret for det som nå er Høyres Integrering og mangfoldsdokument. Dette dokumentet ligger til grunn for mange av de forslagene jeg har fremmet i Stortinget på dette området. Selv om forslagene blir nedstemt av regjeringspartiene registrerer jeg at de uttaler muntlig støtte, og jeg ser at flere av våre forslag på sikt nok vil bli realisert.

Jeg har ved flere anledninger fokusert på psykisk helse blant flyktninger og innvandrere. Deriblant en interpellasjonsdebatt i Stortinget, og flere midler i budsjettet til Høyre.

Nasjonale minoriteter er mitt område, og her har jeg vært svært engasjert i den statlige erstatningsordningen for taterne. Mitt engasjement har ført til at departementet nå endelig har satt i gang rakere utbetalinger og at erstatningene har blitt høyere enn forventet.

Ellers har jeg reist en rekke spørsmål til div.statsråder, både i spørretimen og skriftlig. Mitt arbeidsfelt medfører også at jeg har dialog med folk i forhold til en rekke enkeltsaker. Som eks. viser jeg til saken om Medo i Dagens Næringsliv den 31.okt d.å. Medo får foreløpig bli til saken er avgjort.

  • Hva er det viktigste du har utrettet for ditt hjemfylke i løpet av de to første årene av denne stortingsperioden?

- Regjeringen har konsekvent nedstemt de forslagene jeg har stått bak i Høyres alternative budsjett. Spesielt vil jeg fremheve at med Høyres budsjetter disse to årene ville Telemarkskanalen ha fått 5 mill til vedlikehold og kommet inn i NTP for derved å få faste bevilgninger på statsbudsjettet, E 18 gjennom Bamble ville fått flere millioner i strakstiltak ( husker ikke beløpet, men tror det var 10mill), Teater Ibsen ville fått 1 mill til å videreføre ”Dannelsesreisen” . Jeg jobbet sterkt for å få sekretariatet for Ibsenprisen lagt til Skien, noe som også ble resultatet.

Jeg er en av dem som står bak Høyres forslag om utredning av ”Høyhastighetsringen”. Denne vil - om den blir realisert - gi en reisetid fra Oslo til Grenland stasjon på en time og ti minutter, og virkelig gi vårt område nye muligheter som et attraktivt bo og pendlingsområde for Osloregionen.

Åpne for OPS prosjektfinansiering av E 18 for å ferdigstille hele strekningen til Telemark.

  • Hva er du mest misfornøyd med at du ikke har klart å utrette for eget fylke?

- Jeg skulle ønske vi kunne hatt sterkere trykk på veibygging, men uenigheten i eget fylke gjør dette vanskelig. Dessuten er jeg svært misfornøyd med at vi ikke har fått en endelig avklaring på gassrøret. Jeg har ved tre anledninger skrevet til statsråden og etterlyst avklaringer, men blitt like skuffet hver gang. ”Vente og se –holdningen” står i grell kontrast til de store løftene Ap gav den gang de selv var i opposisjon.

  • Ønsker du å ta gjenvalg for en ny stortingsperiode?

- På prinsipielt grunnlag vil jeg gi mitt svar til nominasjonskomiteen når den tid kommer.

 

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.