Hopp til innhold

Karbonfangstanlegget blir dyrere

Det planlagte anlegget for karbonfangst i Brevik blir 912 millioner kroner dyrere. Gassnova og Norcem mener årsaken er blant annet økte markedspriser, økte kostnader som en konsekvens av pandemien og økt behov for prosjektoppfølging. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget når årsaker, kostnader og
risiko er nærmere gjennomgått.