Hopp til innhold

– Ikke utenkelig at Christoffer-saken går til Høyesterett

– Det er ikke utenkelig at denne saken går til Høyesterett, sier forsvareren til Christoffer Gjerstad Kihles mor, Thomas Randby.

Thomas Ranby

Randby mener hans klient, moren til Christoffer Gjerstad Kihle, ikke kan straffes.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

I 11 dager pågår nå ankesaken mot Christoffer Gjerstad Kihles mor.

I april 2012 ble hun dømt til fengsel i to år og seks måneder for passivt å ha medvirket til sin sønns død.

120 dager av straffen ble gjort ubetinget. Straffen var dermed strengere enn påstanden fra aktor, men moren anket.

– Jeg kommer til å argumentere for at vilkårene for straff ikke er oppfylt, sier Randby til NRK.no på rettssakens første dag.

Unik sak

Ingen har noen gang blitt dømt for passiv medvirkning for vold mot sitt eget barn. To foreldre har blitt dømt for dette i tingretten tidligere, men de ble frikjent i lagmannsretten.

– Det gjør at man får en tilleggsdimensjon at man har en uavklart juridisk situasjon. Det må man finne en løsning på, sier Ranby.

Avhengig av utfallet i lagmannsretten, er dette en sak som du ser kan gå til Høyesterett?

Kjetil Baustad Egelie

Aktor i saken, Kjetil Baustad Egeli.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

Det er ikke utenkelig, forteller Ranby.

Vil en domfellelse i denne saken være med på å styrke barns rettssikkerhet?

Jeg tror denne saken har vært med på å styrke barns rettssikkerhet uavhengig av om mor domfelles. Det har vært et betydelig fokus både i media, blant fagfolk og bevilgende myndigheter. Det er meget bra, sier han.

Møte på skolen sentralt

Ifølge aktor i saken, Kjetil Baustad Egelie, er et møte på skolen rett før guttens død et viktig element i saken.

– Påtalemyndigheten mener det er på det tidspunktet at passiviteten fra tiltalte er sånn at den kan straffes.

Egeli tror denne saken fort kan havne i Høyesterett.

– Straffeutmålingsmessig vil det være en sak som Høyesterett må avgjøre, sier Egeli.