Hopp til innhold

Drømmer om "Norges profesjonshøgskole"

Det kan bli aktuelt med en sammenslåing av Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark.

Rektor ved Høgskolen i Vestfold, Petter Aasen

Rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Petter Aasen, er positiv til sammenslåing med Høgskolen i Telemark.

Foto: Kristine Masdal Aadne

Det etter at Kunnskapsdepartementet har gitt alle høye utdanningsinstitusjoner i landet i oppdrag å vurdere sin plassering i et høyere utdanningssystem i Norge, med betydelig færre utdanningsinstitusjoner.

Positive til sammenslåing

Petter Aasen, rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold ønsker seg først og fremst klare politiske føringer fra regjeringen.

Høgskolen i Vestfold

Campus Bakkenteigen.

Foto: Kristine Masdal Aadne


– Jeg ønsker en politikk på dette, og jeg vil vite hvordan regjeringen ser for seg at høyere utdanning i Norge skal struktureres, sier han.

De har vært i dialog med mange utdanningsinstitusjoner.

– En sammenslåing med Høgskolen i Telemark er mest nærliggende, forteller rektoren og legger til:
– Jeg ønsker en sammenslåing med høgskolen i Telemark, dersom dette vil være en institusjon som passer inn i den strukturen regjeringen ser for seg.
Rektor ved Høgskolen i Telemark, Kristian Bogen, er også positiv til en slik sammenslåing.

Nils Kristian Bogen, rektor ved Høyskolen i Telemark

Rektor ved Høgskolen i Telemark, Kristian Bogen, er også positiv til sammenslåing.

Foto: Lorentz Berg


– Jeg synes det er hyggelig at min gode kollega i Buskerud og Vestfold ser vestover når han er ute etter å skape en fremtid for en sterkere og bedre institusjon enn det som er i dag. I utgangspunktet er jeg positiv til dette, sier Bogen.

En sterkere institusjon

Aasen tror en slik sammenslåing vil føre til en sterkere utdanningsinstitusjon.

– Det blir jo en betydelig høyere utdanningsinstitusjon. Ikke bare i nasjonal sammenheng, men også i internasjonal sammenheng.

Både han og Bogen mener færre institusjoner vil være positivt.

– Vi lever ikke bare i et nasjonalt landskap. Vi lever i høyeste grad i et internasjonalt landskap, der vi skal markere oss. Spesielt når det gjelder forskning.

Han mener at det å få tak i forskningsmidler for å hevde seg nasjonalt og internasjonalt krever sterkere institusjoner og sterkere fagmiljøer.
– Ved en slik sammenslåing kan vi fremme gode forskningsbaserte studieløp og legge store ressurser inn i det. Slik kan vi da fremstå som en bedre institusjon, blant annet for studenter som skal søke seg til oss, sier Bogen.

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Telemark

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK


Han forteller at han er klar over at det er utfordringer ved fusjonering. De har nettopp avsluttet en prosess med Universitet i Agder. Han tror forutsetningene er større for å få til et bedre løp i en dialog med Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

– Jeg tror at det skal gå, men det er viktig for meg å understreke at dette er et spørsmål som ikke på noen måte er diskutert verken i styret her, eller med de ansatte og organisasjonene.

Ønsker seg universitet

Dersom høgskolene skulle bli sammenslått er begge rektorene enige om at de ønsker å bli et universitet.

– Jeg ønsker at regjeringen skal klargjøre om vi skal ha et system i Norge som fremdeles skiller mellom høgskoler og universiteter, eller om vi skal gå den veien andre land har gjort og etablere universiteter med ulik profil, sier Aasen.

– Hva blir det nye navnet hvis Høgskolene i Telemark, Buskerud og Vestfold slår seg sammen?

– Det vil jeg ikke si noe om, men jeg drømmer om å etablere en stor institusjon som heter Norges profesjonshøgskole. Vi får se hva tiden bringer, avslutter Aasen.