Kan skyte 24 gauper

Det kan skytast inntil 24 gauper i Telemark og nabofylka, Buskerud, Vestfold og Aust-Agder i vinter. Det har Miljødirektoratet vedteke. Det er eitt dyr mindre enn rovviltnemnda foreslo.