Kan få regning på 120 000 kroner

Innbyggere i nærheten av Numedalslågen må punge ut for å bedre kvaliteten på vassdrag.

Lågen.

Her og i resten av vassdragene i nærheten av Numedalslågen skal det skje endringer innen år 2021.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Foreløpig finnes det ingen nøyaktige tall på hvor mange husstander som vil bli berørt, men bytting av et privat kloakkanlegg koster mellom 80 000 og 120 000 kroner.

I flere av de berørte kommunene finnes det ingen eller få støtteordninger for utbytte av kloakksystem.

Gunn-Hege Laugen

Koordinator Gunn-Hege Laugen minner om at eiendommer forringes dersom de ikke har et velfungerende avløpssystem. Foto: Privat

– Kommunene er i gang med en kartleggingsprosess for å finne ut hvem som må bytte anleggene sine, sier koordinator Gunn-Hege Laugen i «Den Grønne Dalen».

De berørte husstandene kan vente seg en telefon eller besøk fra kommunen i nærmeste fremtid.

I dag er det en varierende kvalitet i vassdrag som Goksjø og Åsrumvannet som ligger nær Numedalslågen. Her har Sandefjord kommune kartlagt at rundt 380 husstander trolig må skifte kloakkanlegg.

– Enkelte huseiere har uttrykt frustrasjon over at de må punge ut med så mye penger fra egen lommebok, men ellers har det gått over all forventning, sier Oddbjørn Finstad som er leder av sanitæravdelingen i Sandefjord kommune.

Ifølge EU's vanndirektiv og vannforskriften må det skje en bedring i vannene innen år 2021.

– Særlig dårlig kvalitet finner vi i vassdrag som ligger nært tett befolkede steder, sier koordinatoren i «Den Grønne Dalen».