Kan få misfarget vann

Drøyt 7 000 innbyggere i Sandefjord er berørt etter at kommunen i dag startet rehabilitering av hovedvannledningen mellom Virik og Vannøya. Kommunen varsler at arbeidet kan føre til lavere kapasitet og redusert vanntrykk. Vannet kan også være misfarget i perioder, men det er ikke farlig å drikke vannet, opplyser kommunen. Arbeidet vil ikke være ferdig før i månedsskiftet mars/april.