Hopp til innhold

Kan bli flyttet fra Horten

Marinemuseet i Horten kan forsvinne fra Karljohansvern dersom forsvarssjefen finner ut at Forsvarets museer bør slås sammen.

Marinemuseet i Horten

I dag ligger Marinemuseet på Marinens gamle hovedbase Karljohansvern, ett av Norges nasjonale festningsverk.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

«Forsvarssjefen vil utrede muligheten for også å samle alle Forsvarets museer på ett sted, sentralt lokalisert, basert på størst mulig grad av selvfinansiering av driften.»

Dette er bare en setning i et 94 sider langt dokument som utgjør forsvarssjefens fagmilitære råd til politikerne. Setningen er plassert i det avsnittet der det går fram at Marinemusikken i Horten kan forsvinne .

Positiv i utgangspunktet

Sammenslåing er altså den muligheten forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil vurdere også for de syv museenes del. Og det er ikke sjefen for Marinemuseet i Horten, Hans Petter Oset, udelt negativ til.

– Hvis det er slik at en sammenslåing vil bety en satsing på museene, så imøteser jeg en utredning med spenning. Men dersom forsvarssjefen mot formodning mener at han skal bruke mindre penger på Forsvarets museumsvirksomhet, så er jeg veldig skeptisk.

Ser for seg et signalbygg

Hans Petter Oset

Kommandørkaptein Hans Petter Oset tar forbehold om at forsvarssjefens utredning tar høyde for at Marinens historie ikke blir gjemt bort ved en eventuell sammenslåing.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

I dag ligger to av Forsvarets museer i Oslo, og mange tror det er nettopp hovedstaden forsvarssjefen peker på med uttrykket "et sentralt lokalisert sted".

I dag har Marinemuseet omkring 25 000 besøkende i året. Dette er et tall Oset gjerne skulle sett var større, og han tror at en sammenslåing kan bidra til det.

– Hvis forsvarssjefen mener at han kan få mer forsvarsmuseum ut av en annen løsning, så ser jeg fram til en slik utredning. Særlig hvis han ser for seg for eksempel et signalbygg slik at man kan få en betydelig publikumsoppslutning.

Må ha nærhet til sjøen

Men om hele samlingen i Horten eventuelt skal flyttes, er et åpent spørsmål. Luftforsvarets museum ble lagt til Bodø på 1990-tallet , og Oset har vanskelig for å se at flyene flyttes fra Bodø til et nytt museum i Oslo. Han ser derfor for seg at det kan være mulig med lokale videreføringer.

– Og da blir jo spørsmålet om det kan være mulig å videreføre noe av den utstillingen som er hos oss i dag. Vi har en unik plassering i Marinens gamle hovedbase. Vi ønsker å ha museumsfartøy som en integrert del av vår samling. Dersom vi skal få oppfylt våre ønsker om en slik samling, må vi ha tilgang til sjøen.