Kampen om søppelmilliardene fortsetter

Nå skaper tekstrot enda mer forvirring rundt hvor regjeringen har planlagt å plassere giftig avfall i framtida.

Endret pressemelding om deponi

TEKST-FORVIKLINGER: Setningen kunne misforstås, fryktet departementet, og fjernet den.

Foto: NRK

Deponimotstandere i Brevik og tilhengere i Nesset jublet denne uken over en setning i pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet:

Dersom det viser seg at Nesset er egnet, og at planene her dekker de nasjonale behov, vil ikke staten involvere seg videre i Brevik.

Klima- og miljødepartementet / Sitat fra pressemelding

Innholdet førte til jubeloppslag i lokalmedia.

Så forsvant den.

– Her har noen snakket sammen

– Det er nesten for galt til å være sant. Her har noen snakket sammen og sånn kan vi ikke ha det, sier Jan Erik Parr i aksjonen Vern om Grenland, som jobber for å stanse planene om deponi av farlig avfall i Brevik.

NRK har tidligere skrevet om hvordan en av Norges rikeste menn vil etablere et av Europas største deponi for giftig avfall i den lille byen Brevik og hvordan redde naboer forsøker å velte planene.

– Redd for feiltolking

Denne uken bestemte staten seg for at de vil konsekvensutrede lagring av farlig avfall i Brevik. Dette på tross av at Porsgrunn kommune har sagt nei. Nesset, som ønsker et deponi velkommen, har selv valgt å utrede muligheten for deponi.

Lars Andreas Lunde

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

I den forbindelse sendte Klima- og miljødepartementet ut pressemeldingen de senere endret. Statssekretær Lars Andreas Lunde fra Høyre sier at det var interne forhold som lå bak. De var rett og slett redde for at den kunne feiltolkes.

– Det oppstod et spørsmål om hva som lå i uttrykket «egnet» som vi var redd for at kunne blitt tolket litt for snevert, sier han.

Ny setning på plass

Da NRK begynte å jobbe med saken var setningen borte. Etter at NRK tok kontakt ble den lagt inn i en ny versjon.

– Ja, vi hadde ikke kommet så langt at vi var blitt ferdige med den endelige setningen ennå, sier han.

Hvor lang tid bruker dere på å skrive en setning?

– I en sånn sak som dette så er det viktig at formuleringen blir mest mulig presis, slik at det er klart at vi har jo noen runder hos oss for å sørge for at ikke det vi skriver kan bli feiltolket. Slik at det er jo viktig at vi har en grundig prosess.

Er ikke det vanlig å gjøre før man sender ut en pressemelding?

– Jo, det er mulig. Men vi så da vi hadde sendt ut denne at det var en setning som kunne feiltolkes. Og det skjer jo fra tid til annen.

En mer dekkende tekst

Her er den ferdige setningen fra departementet:

Dersom det viser seg at et deponi i Nesset kan dekke de nasjonale behovene for behandling av farlig avfall, vil det ikke være nødvendig at staten involverer seg videre i Brevik

Klima- og miljødepartementet / Sitat fra pressemelding

Lunde presiserer hva de fryktet at kunne skje, dersom den opprinnelige setningen hadde ligget der:

– Vi mente at det kunne oppfattes som et spørsmål om kun rent tekniske forhold, og derfor endret vi formuleringen, slik at den blir mer dekkende for de spørsmål som vi drøftet med ordførerne i Nesset og Porsgrunn.