Hopp til innhold

Kampen mot ugresset

På slutten av 1980-tallet plantet Statens vegvesen lupiner i midtrabatter og skråninger rundt om i landet. Det angrer de på i dag.

Video Kampen mot ugresset

Anleggsgartnermester Tore Felin er av dem som skal reise rundt og registrere uønskede plantevekster.

Denne uken startet et prosjekt hvor et team av entreprenører og landskapsarkitekter fra Statens vegvesen skal registrere og fjerne uønskede plantevekster langs E18 i Telemark fylke.

Lupiner, kjempebjørnekjeks og russekål er blant plantene som skal registreres og fjernes av statens vegvesen.

Disse plantenes spredningsevne gjør at de utkonkurrerer andre arter og dermed blir en trussel mot naturmangfoldet. Røttene til lupinene produserer nitrogen. På steder med mye lupiner inneholder jordsmonnet så mye nitrogen at andre planter dør ut.

Ugressteam

Tore Felin

Ugressteamet er på veien.

Foto: Geir Åge Jensen / NRK

På onsdag reiste et team fra Statens vegvesen ut på en registreringsrunde. Teamet besto av anleggsgartnermester Tore Felin, landskapsarkitekt Hilde Wasaasen og sommervikar Magnhild Roe.

– I første omgang skal vi lokalisere og registrere ugresset. Deretter er det entreprenørene som overtar, det er de som skal stå for fjerningen, sier Felin.

Registreringen vil pågå hele sommeren og først i august kan entreprenørene startet fjerningsarbeidet. Fjerningen vil for det meste bestå av sprøyting, men også noe graving.

– Fremgangsmåten er ulik for de forskjellige plantene, ikke alle røttene dør av sprøyting, forteller Felin.

Stort prosjekt

Prosjektet er omfattende og vil pågå hele sommeren, også ut over høsten.

– Det var på høy tid med et slikt prosjekt. Jeg synes vi gjør en viktig jobb nå og vi skal gjøre en grundig jobb, sier Wasaasen.

Grunnen til at prosjektet vil ta lang tid er at flere av artene som er svartelistet ikke har kommet opp av bakken ennå.