Kampen mot østers fortsetter

Arbeidet med fjerning av stillehavsøsters i Oslofjorden fortsetter i 2020. Regjeringen vil prioritere å fjerne østersen der det er fare for spredning til Vestlandet, men aktiviteten i Oslofjorden opprettholdes, sier klimaminister Ola Elvestuen.