Bellona jublar for CO2 fangst hos Norcem i Brevik

Bellona jublar etter at Norcem i Brevik får bygge Europas første forskingsanlegg for karbonfangst.

Fredric Hauge

Bellona leiar Fredric Hauge meiner Norcem kan bli verdsleiande på CO2 fangst. (arkivfoto)

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Fabrikken får statsstøtte på nesten 70 millionar kroner til prosjektet, som skal få ned dei høge CO2-utsleppa frå sementindustrien.

Bellona-leiar Frederic Hauge seier at denne type teknologi er livsviktig for klimaet.

Godkjent av ESA

EFTAs overvåkingsorgan ESA har godkjent at Norcem i Brevik får statsstøtte på nesten 70 millionar kroner til bygging av eit forskingsanlegg for karbonfangst ved sementfabrikken.

Målet med prosjektet er å få ned dei høge CO2-utsleppa frå sementindustrien.

Bellona jublar over at Telemark blir verdsleiande i karbonfangst.

– Norcem i Brevik er det første sementverket i Europa, kanskje i heile verda som får ein sjanse til å gå karbonnegativt inn i framtida, seier Hauge.

(artikkelen fortset under biletet)

Norcem Brevik

Norcem i Brevik får forskingsanlegg for CO2 fangst.

Foto: Sjur Øverås Knudsen / NRK

Kan fjerne meir CO2

Hauge seier at det betyr at Norcem vil kunne fjerne meir CO2 frå atmosfæren enn dei slepp ut frå sementproduksjonen.

– Dersom vi skal løyse klimautfordringane er denne type teknologi livsviktig, seier Bellona-leiaren i ei pressemelding.

Miljøstiftelsen Bellona gav i 2008 ut den høgt internasjonalt anerkjente vitskapelege rapporten «How to Combat Global Warming».

Rapporten viste korleis berekraftig produsert biomasse kombinert med CO2-handtering er eit av dei verkeleg store fremtidshåpa i den globale klimakampen.

Norcem i forkant

Sommaren 2012 var Bellona Europa i Brussel ein aktiv premissleverandør da EUs teknologiplattformer for høvesvis CO2-handtering (ZEP) og biodrivstoff (EBTP) kom med felles rapport som viser mogelege måtar ein slik kombinasjon kan gjerast på.

Rapporten, som Bellona leidde arbeidet med, viser til CCS i sementsektoren, i kombinasjon med ein overgang frå kull til biobaserte brensler, som ein av disse.

– Norcem i Brevik ligg heilt i forkant kva gjeld biomasse og alternative drivstoff, så det er svært gledeleg at dei nå også blir verdsleiande på karbonfangst.

Kan feire i Telemark

Fredric Hauge - leder Bellona

Fredric Hauge i Bellona. (arkivfoto)

Foto: NRK

Fredric Hauge meiner det er verkeleg noe Noreg kan vere stolte av, og at det er eit kjempebidrag i den globale klimakampen.

– Dette har potensiale til å vekke stor internasjonal merksemd, og vi i Bellona skal gjøre vårt for å skape blest om Brevik-prosjektet i vårt breie miljønettverk i ei rekkje europeiske land, seier Hauge, som elles er viseformann
viseformann i EUs teknologiplattform for CO2-handtering i Brussel.

Hauge meiner karbonfangst- og lagring er einaste teknologi som kan redusere utslepp frå sementindustrien med alt frå 40 til 95 prosent.

– Å få dette på plass dette i Brevik er noe å feire for alle i Telemark, men det er også ein siger for norsk teknologiutvikling og for heile den norske fastlandsindustrien, seier Hauge.

Ikkje jage ut industrien

Bellona er oppteken av at det ikkje hjelper klimaet å jage norsk industri ut av landet, eller europeisk industri ut av Europa, til verdsdelar utan CO2-prising eller annan klimapolitikk.

– Sementindustrien er blant dei få fastlandsindustriane vi har igjen her til lands. Ingen andre miljø driv meir aktivt innan karbonfangst- og lagring enn Norcem i Brevik, avsluttar Hauge i pressemeldinga.