Hopp til innhold

Jomfruland kan bli nasjonalpark

Flere områder langs Oslofjorden kan nå bli nasjonalparker. Ytre Hvaler er det allerede. Færder holder på å bli det. Og nå kan også Jomfruland i Telemark og Raet i Aust-Agder bli nasjonalparker.

Fylkesmannen i Telemark ser store muligheter for Jomfruland nasjonalpark.

En slik nasjonalpark vil sikre at viktig naturmangfoldet både i sjø og på land blir tatt vare på i framtida.

Det er rundt 100 arter som er rødlistemerket og som holder til på Jomfruland. Og nå har miljøverndepartementet gitt klarsignal for at utredningsarbeidet for Jomfruland og Raet som nasjonalparker, kan settes i gang.

Muligheter, ikke problemer

På sjøsiden vil det i praksis ikke bli noen forandringer. Vanlig fiske fra båt og med redskap som garn og teiner, bør kunne fortsette som før. Det samme gjelder regulær ferdsel med båt, bading og andre aktiviteter.

Vårt utgangspunkt er at nasjonalparken skal skape muligheter, og ikke problemer, sier avdelingsdirektør Morten Johannessen ved Miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Telemark.

Hvitveiseventyr på Jomfruland

Et hvitveiseventyr på Jomfruland.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Erstatninger blir utbetalt

På landsiden vil nasjonalparken i liten grad ha betydning for de som har hytter, da de fleste antakelig vil bli liggende utenfor det aktuelle verneområdet. Området vil dekke deler av Stråholmen og Jomfruland

– De som har hytte som eventuelt kommer innenfor, vil selvfølgelig få beholde den og bruke den som før, holde den ved like og utvikle den i et rimelig omfang, samt skjøtte tomta. For dem som har større eiendommer der deler kommer inn i nasjonalparken, vil tapte inntekter bli kompensert gjennom erstatninger fra staten. Erstatninger vil bli utbetalt etter ryddig prosess som er utprøvd i mange vernesaker, sier Johannessen.

Har allerede verneplan

Jomfruland er allerede godkjent som landskapsvernområde. Det holder til over 100 rødlistearter på området. Og Fylkesmannen har en plan som vedlikeholder kulturlandskapet.

Blant annet skal døde eiketrær bli liggende samtidig som det skal gjøres forsøk på nyplanting av eik.

For å sikre en god prosess er det viktig å ha tilstrekkelig tid. Fylkesmennene legger opp til en planprosess på cirka tre år.

Dette innebærer at en ny nasjonalpark kan komme på plass i 2016.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark