Jeger skjøt fredet havørn – folk er i harnisk

Jegeren i Fyresdal sier han skjøt den fredede havørnen i nødverge fordi den skulle ta sauene hans. Det opprører Ornitologisk Forening og ikke minst folket.

Død havørn

BLE SKUTT: Havørnen ble skutt i nødverge, forklarer jegeren som skjøt.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Ørnen som ble skutt har et vingespenn på litt over to meter og 40 centimeter. Politiet har fått jegerens forklaring i saken. I tillegg er Statens naturoppsyn koblet inn.

Saken ligger nå hos politiet, og jeg vil ikke kommentere hendelsen utover dette før jeg har forklart meg for politiet, sier han til NRK.

Runa Bergby i Norsk Ornitologisk Forening reagerer sterkt på hendelsen. Hun mener jegeren ikke har skjønt hva han har skutt på.

– Det virker som om kunnskapen om arter mangler hos enkelte. Når en jeger har en ørn på såpass nært hold og ikke ser forskjell på om dette er en kongeørn eller en havørn, er det noe som mangler. Dessuten er det jo forbudt å skyte ørn, så da skal en jeger uansett ikke skyte.

Runa Bergby

Runa Bergby i Norsk Ornitologisk Forening skjønner at folk reagerer på at havørnen i Fyresdal ble skutt. Hun mener nye jegere nå bør få mer kunnskap om de ulike artene når de tar jegerprøven.

Foto: Privat

Folk i harnisk

Etter at nyheten ble kjent og NRK la saken ut på sosiale medier, har ikke reaksjonene uteblitt. Kommentarene hagler, og de fleste er svært opprørt over hendelsen i Fyresdal.

En trist, feig og lavmåls handling. Nødverge er det vel neppe snakk om.

Facebook-bruker

En annen skriver: «En skal ALDRI skyte ting en ikke vet hva er. Om ikke vedkommende viste hva han skøyt, har han handlet grovt uaktsomt. For det andre. Ei havørn tar ALDRI lam. ALDRI!!! Det er aldri påvist eller dokumentert at havørna dreper lam. Kongeørn; ja, men aldri havørn. Han har altså skutt et dyr som aldri vil gjøre et lam fortred. Havørna kunne fortsatt levd, og bonden ville IKKE tapt et lam pga. denne fuglen. For det tredje. Ei ørn i et tre i nærheten av sau, kan være hvilken som helst fugl. Bonden vil aldri kunne vite at han har skutt fuglen som angivelig har tatt lam. På hvilken måte er det nødverge?.»

Havørna hekker i Telemark for første gang på 160 år og blir skutt fordi en sauebonde trodde den skulle ta sau?! Nå må det snart være nok med hvordan vi behandler rovdyrene...

Facebook-bruker

Bergby forstår godt at folk reagerer.

– Jeg skjønner jo at folk er opprørt. Vi reagerer jo på at enkelte jegere skyter før de vet hva de skyter på.

Men jegeren hevder jo at denne ørnen var i ferd med å angripe sauene på gården. Er ikke det god nok grunn for å fyre løs?

– Nei, det er det definitivt ikke. Det er ikke lov å skyte noen form for ørn her i landet. Dessuten var denne ørnen rastende, det vil si at den satt og hvilte. Vi ønsker jo at denne hendelsen får konsekvenser, som at jegeren får inndratt lisensen eller at han får en bot, sier Bergby.

Det finnes en del info på internett. Men kort fortalt så jakter ikke Havørn på sau. Og den er fredet. Så det er problemet. Så vil vel enkelte av oss andre som også har interesser i norsk natur hevde at det er noe àla en tragedie når en fugl som hekker i Telemark for første gang på 160 år skytes.. spesielt når det gjøres av en bonde som muligens har forvekslet den med en kongeørn.

Facebook-bruker

Likestiller ørn med ulv

De siste årene har debatten rast om ulvebestanden her i landet, og om det skal være lov å skyte ulv eller ikke. Bergby synes det ikke er noen forskjell på å skyte ulv eller ørn.

– Det er like ille å skyte ulv som å skyte havørn. Ulvebestanden er mye mindre enn havørnbestanden, men jeg synes de er likestilt. Om vi åpner for skyting av kongeørn kan det føre til at bestanden blir kraftig redusert.