Jaktar på gaupe i Drangedal

Fylkesmannen har gjeve fellingsløyve på ei gaupe i Kjosen. Løyve kjem etter at gaupa har teke minst ti sauer på i eit inngjerdt beiteområde hjå sauehaldar Kent Rune Tveit. Løyvet gjeld i eit område tre kilometer rundt det aktuelle beiteområde.