Hopp til innhold

Intensivsykepleiere i Telemark

Retta melding: I denne meldinga sto det det at Telemark er området i Norge med færrest intensivsykepleiere i forhold til antall innbyggere, og at fylket ifølge tall fra SSB har ca. 19 intensiv-sykepleiere pr. 100.000 innbyggere . Ifølge Sykehuset Telemark stemmer ikke SSB-tallene - det rette tallet skal være 46. Landsgjennomsnittet er på nesten 50.