Innfører forbud mot tungolje på skip

Men forbudet trer ikke i kraft før 2015.

Full City, Langesund
Foto: Kystverket / SCANPIX

FNs sjøfartsorganisasjon vedtok et forbud mot tungolje da Dag Terje Andersen fra Lardal vikarierte som kyst- og fiskeriminister.

Andersen sier miljøkatastrofen ved Langesund før helga viser at det trengs et forbud, men det vil altså ta seks år før forbudet trer i kraft.

- Det tar noe tid å innføre fordi motorer skal bygges om, slik at de kan gå på diesel og lettere olje. Men det er vedtatt at tungolje blir forbud i Nordsjøen i 2015, sier Andersen.

Les også: Viktig informasjon om oljeaksjonen