Inneholdt svært giftige tungmetaller

NIVA-rapporten fra miljøundersøkelsen etter Revac-brannen slår nå fast at det har vært svært høye toksiske konsentrasjoner av tungmetaller i Aulivassdraget.

1400 kilo fisk er funnet død i AUlivassdraget.

1400 kilo fisk er funnet død i Aulivassdraget etter Revac-brannen.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Brannen, hvor 1.100 tonn plast brant på næringsområdet til Revac i Re i sommer, hadde store konsekvenser for livet i Aulivassdraget. 1,4 tonn fisk i Aulivassdraget døde i forbindelse med brannen.

I rapporten til Norsk institutt for vannforskning (NIVA) står det blant annet at det var svært høye toksiske konsentrasjoner av tungmetaller som kobber og kadmium, og at dette etter all sannsynlighet har ført til akutt fiskedød.

De forurensede vannmassene har blitt fortynnet lenger ned i vassdraget hvor tungmetallene har hatt lav giftighet, men i stedet har tilførslene av brannskum ført til oksygensvinn ned til utløpet av Aulielva og forårsaket fiskedøden der.

Betydelig redusert

Ifølge rapporten var nivåene av tungmetaller i vann nær normalisert i vassdraget 7. august, men fiskesamfunnet var betydelig redusert. Nivåene av metaller i fisk fra vassdraget og blåskjell fra fjorden var innenfor et naturlig bakgrunnsnivå.

Utslippet har hatt en betydelig negativ effekt på bunndyrene som finnes i elva.

Ifølge rapporten skjer det nå en naturlig reetablering av fisk fra de upåvirkede sideelvene.

Avklaring

Anders Aas, daglig leder i Revac AS, skriver i en pressemelding at han håper at denne midlertidige rapporten vil bidra til uavklarte spørsmål, og at Aulivassdraget igjen kan benyttes som normalt av lokalbefolkningen.

Oppfølgende undersøkelser som supplerer denne rapporten vil komme fra NIVA utpå vårparten.