Ingen økning siden 70-tallet

HORTEN (NRK): Det er like få kvinnelige drosjesjåfører nå som på 70-tallet i Horten. Men Norges Taxiforbund ser ingen grunn til å sette inn tiltak.

Brith Nygaard er Hortens første drosjeeier og drosjesjåfør

HORTEN: Brith Nygaard var Hortens første kvinnelige drosjesjåfør og drosjeeier.

Foto: Bertil Jøreng / privat

77-år gamle Brith Nygaard var i sin tid Hortens første kvinnelige drosjesjåfør og drosjeeier på 1970-tallet.

Men mens bilene har gått gjennom en stor utvikling siden 70-tallet, er antall kvinnelige sjåfører i Horten det samme nå som på 70-tallet i Horten. Da som nå er det fem kvinnelige drosjesjåfører og to drosjeeiere.

For få kvinner


I Norge er det rundt 17 000 taxisjåfører. Det finnes ingen tall på hvor mange av dem som er kvinner, men under 10 prosent er kvinnelige drosjeeiere, sier leder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

– Det er selvfølgelig altfor få. Jeg vet ikke om det kommer av ugunstig arbeidstid med mye kvelds- og nattekjøring og om de føler seg utrygge, sier Trevland.

Han sier det er opp til næringen selv å legge til rette for å få flere kvinner i yrket, men sier samtidig at taxiforbundet ikke har sett noen grunn til å gjøre noe for å øke kvinneandelen i det mannsdominerte yrket.

– Det har vi ikke hatt på agendaen. Vi har nok sjåfører. Hvis kvinner ikke ønsker seg til yrket vårt, så er det ikke så veldig enkelt, sier Trevland.

Faksimile fra Gjengangeren 1971

FEM KVINNER: På 70-tallet var Horten stolt over å ha fem kvinnelige sjåfører. I dag er det like mange kvinnelige drosjesjåfører i Horten.

Foto: Gjengangeren

Forsker vil ha tiltak

Men kjønnsforsker og professor Unn Falkeid i idéhistorie ved Universitetet i Oslo mener noe må gjøres.

– De må iverksette tiltak når det gjelder egne reglement for hvordan man oppfører seg og ha bevisste tiltak for å få kvinnelige sjåfører inn i bransjen, sier Unn Falkeid.

Hun sier flere kvinner ønsker å sitte på med en kvinnelig sjåfør på natta.

Horten Taxi

SOMMERJOBB: Siri Rønning (22) kjører taxi som sommerjobb. Her sammen med Brith Nygaard til høyre.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Ser flere kvinner nå

Brith Nygaard er i dag sammen med 22 år gamle Siri Rønning som har taxikjøring som sommerjobb.

Selv om det ikke har blitt så mange flere kvinnelige drosjesjåfører i Horten siden 70-tallet har Brith Nygaard sett en positiv utvikling ellers i landet.

– Det er veldig bra at de blir yngre og yngre de som kjører og at de ser at dette er et godt levebrød. Dette er jo ikke noe utpreget mannsdominert yrke. Vi er flinkere til å kjøre bil enn menn. Sa jeg det tydelig? spør Brith Nygaard.

Det er like mange kvinnelige taxisjåfører i Horten i dag som på 70-tallet.