Mange klager - ingen skader

Politiet mottar mange klager og bekymringsmeldinger på vannskuterkjøring. Men så langt i år er det ikke registrert noen alvorlige vannskuterulykker.

Bård Hoksrud på vannscooter

Bård Hoksrud liker seg på vannskuter og mener at kritikerne har tatt feil.

Foto: Vegard M. Aas / NTB scanpix

– Det viser jo at den bekymringen som veldig mange hadde ikke har slått til, sier stortingsrepresentant for Frp, Bård Hoksrud.

Hoksrud har vært en engasjert stemme i debatten og er fornøyd med at de nye forskriftene for vannskutere ikke har ført til flere ulykker.

– At noen kjører uvettig er ikke hyggelig, men det er ikke bare vannskuterførere som kjører uvettig. Man skal følge de fartsgrensene som er på sjøen uansett om man kjører båt eller vannskuter, påpeker Hoksrud.

Sprer frykt

Ett år har gått siden vannskutere ble likestilt med fritidsbåter, og fartsmaskinen vekker stadig både begeistring og irritasjon blant folk. Og selv om de store ulykkene i år har uteblitt, får politiet inn mange meldinger om uvettig kjøring og bråk fra vannskuterne.

– Selv om det er meldt langt færre skader enn det vi hadde trodd, er det likevel blitt et støyproblem for mange.

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Trond Egil Groth, tror vannskutere ikke hadde vært et problem hvis de som kjører hadde tatt mer hensyn og holdt seg til de reglene som gjelder.

– De fleste henvendelsene vi får om vannskutere er meldinger om uvettig kjøring. De er alt for nærme land, kjører for fort og de sprer frykt blant dem som bader. Men vi har ikke fått melding om noen alvorlige ulykker med vannskuter så langt jeg kjenner til, sier Groth.

Kjøring i nasjonalpark

Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige, sier de har fått ytterst få meldinger om personskader knyttet til vannskuteruhell.

– Selv om det er meldt langt færre skader enn det vi hadde trodd, er det likevel blitt et støyproblem for mange. Alle de som kjører vannskuter er nok ikke klar over at de kan være en plage for andre, sier kommunikasjonssjefen.

En undersøkelse som er gjort for Gjensidige viser at vannskutere og båter med stor motor og høy fart, irriterer båtfolket og andre som ferdes ved sjøen. Totalt har 45 prosent av dem som oppholder seg ved sjøen opplevd støy og høy fart

Frykter virvar av vannscooter-restriksjoner

Ordfører i Kragerø, Jone Blikra, har stått i spissen for opprøret mot de nye vannskuter-reglene. Han ser ingen grunn til å skifte mening fordi skadene har uteblitt, og mener at det er Bård Hoksrud som har bommet.

– Vi er selvfølgelig veldig glad for at det ikke har skjedd noen alvorlige ulykker i sommer. Noe av årsaken tror jeg er at politiet har vært synlige og aktive. Men risikoen har likevel økt og bekymringen er der fortsatt.

– Vi har mottatt veldig menge klager på støy og lek med vannskuterne. Blant annet på kjøringen som nå er tillatt i Jomfruland nasjonalpark, der fredede sjøfugler blir forstyrret. Vi jobber nå for å få et forbud mot vannskutere i nasjonalparken.