Industrien jubler over lav kronekurs

PORSGRUNN (NRK): Lav kronekurs og krise i oljebransjen er gode nyheter for fastlandsindustrien i Norge. Men klimaavtalen kan lage trøbbel.

Herøya industripark

OPTIMISME: Optimismen rår hos de landbaserte industribedriftene på Herøya Industripark i Porsgrunn.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Her går produksjonen for fullt, og det pakkes kalksalpeter i 25-kilossekker, som snart er klare for å sendes ut i verden, sier fabrikksjef hos Yara Porsgrunn, Per Knudsen.

Per Knudsen

Fabrikksjef hos Yara Porsgrunn, Per Knudsen er optimistisk for framtida.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Kuntsgjødselprodusenten skal utvide anlegget for 2,2 milliarder kroner, noe som vil øke produksjonen og gjøre bedriften mer konkurransedyktig.

– Lave kraftkostnader og lav kronekurs er med på å hjelpe til med å drive god norsk landbasert industri, og er noe av årsaken til at styret i Yara velger å satse her i Porsgrunn, sier Knudsen.

Spent på hvordan klimaavtalen vil påvirke

Knudsen sier han ikke har satt seg detaljert inn i hvordan klimaavtalen fra Paris vil påvirke Yara, men mener bedriften har vært føre var.

– Totalt har Yara kuttet utslippene med 50 prosent de siste ti årene. Vår gjødsel er blant de mest klimaeffektive i verden, sier Knudsen.

Han sier det er viktig for Yara å ha en bærekraftig produksjon, og sørge for minst mulig utslipp fra produksjon til bonde.

– Dette jobber vi med hele tiden. Vi er for en ambisiøs klimaavtale, så må vi nå sette oss inn i hvordan avtalen påvirker oss.

Kronekursen er avgjørende

Optimismen rår også hos flere andre industribedrifter, forteller direktør ved Herøya Industripark, Thor Oscar Bolstad.

Thor Oscar Bolstad

Direktør ved Herøya Industripark, Thor Oscar Bolstad sier lav kronekurs er avgjørende for den landbaserte industrien.

Foto: Tania Ripoll / NRK

– Utfordringene i oljebransjen gjør at den landbaserte industrien får større betydning, sier Bolstad.

Han peker på at signalene fra regjeringen er positive for den landbaserte industrien, samtidig som investorene også har skiftet fokus fra olje og gass til landbasert industri.

– Vi merker økt interesse fra investorer som tidligere har vært tungt inne i oljeindustrien, sier Bolstad.

Vil bidra til det grønne skiftet

Heller ikke Bolstad har full oversikt over hva klimaavtalen fra Paris har å si for aktiviteten på industriparken. Men han tror det vil gå mer utover olje og gassindustrien.

– Det vil føre til at man må finne andre løsninger, vi må produsere varer, vi må ha mat, og industrien står bak dette. Men vi må omstrukturere og tenke bærekraft på en annen måte enn tidligere.

Han mener det ligger mange muligheter i tiden framover, samtidig som det finnes utfordringer.

– Vi har jo sett i Grenland at bedrifter som ikke har drevet på en bærekraftig måte nå er borte. Slik vil det også være i framtiden. Men bedriftene som driver nå er motiverte for å omstille seg, og klare for å ta ansvar for å klare å gjennomføre det grønne skiftet.

Han er klar på at industrien må gå foran som et godt eksempel.

– Vi må tenke gjenbruk, energieffektivisering og legge enda bedre til rette for nye aktører, avslutter Bolstad.