Imponert over veteraner

Veteranene jeg har møtt i dag er en fantastisk samling av mye kompetanse innen mange områder, sa forsvarsministeren da hun besøkte Stokke i dag.

Forsvarsministeren møtte veteraner

Veteraner fra internasjonale operasjoner møtte forsvarsministeren på Sundåsen i Stokke tirsdag ettermiddag.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

På sin ferd gjennom Vestfold i dag var forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) på besøk i Stokke der hun møtte veteraner som har vært med på internasjonale operasjoner. Stokkes ordfører Erlend Larsen (H), som selv har tjenestegjort i Libanon, sto bak invitasjonen.

– Det er kanskje så mange som 100 000 nordmenn som har deltatt i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig. Det er viktig at vi som samfunn tar godt vare på dem og gir dem anerkjennelse.

Få som sliter

Larsen understreker at det bare er et fåtall av dem som deltok i slike operasjoner som sliter når de kommer hjem.

– De fleste har en veldig positiv ballast. De har positive erfaringer og minner, og de har fått med seg en helt annen forståelse for fremmede kulturer.

Vil bli landets beste

Larsen sier at hans mål er at det nye Sandefjord skal bli landets beste på veteranarbeid. Dette er et ønske som kommer i kjølvannet av at kommunene nå får et krav om bedre oppfølging av veteraner.

– Nå kommer vi til å bli en del av en stor kommune med 63 000 innbyggere og landets ellevte største basert på innbyggere. Det gjør at vi får et enda større ansvar for veteranene.

Kan bidra på mange plan

En av dem som har lang fartstid i Forsvaret og i utenlandske operasjoner er Jan Helge Kaiser. Han har vært yrkesoffiser i flere år og har blant annet tjenestegjort i Bosnia og Kosovo. Kaiser satte pris på å få møte forsvarsministeren.

– Det var fint å få direkte kontakt med statsråden om synspunktene våre og ikke minst hva veteranene kan bidra med.

Og det er ikke lite, mente statsråd Eriksen Søreide.

– Dette er en fantastisk samling av kompetanse. De har ledererfaring, kulturforståelse og er menneskekjennere som kan brukes til mange oppgaver både lokalt og sentralt.

Statsråden nevnte som eksempel at kommunene kan bruke denne kompetansen i lokale tjenestetilbud som familievern og barnevern, arbeid overfor barn og unge og innen undervisningen i skolene.