Ikke penger til vedlikehold

Veiene i Telemark får ikke mer penger til drift og vedlikehold i neste års statsbudsjett.

Dårlige veier
Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Totalt sett på landsbasis er det satt av like mye penger som i år, men pengene blir ikke fordelt før i desember.

45 millioner kroner skal sørge for at arbeidet med å heve tunnelene på E-134 over Haukelifjell blir ferdig.

For riksvei 36 er det satt av 12,5 millioner kroner til gang- og sykkelveier, og andre trafikksikkerhetstiltak.