Ikke forbudt å diskriminere eldre

Det finnes ingen lov som sier at samfunnet ikke kan diskriminere eldre. Det eneste unntaket er i arbeidslivet. Dette reagerer likestillings- og diskrimineringsombudet på.

Eldre

Per dags dato finnes det ingen lover som tilsier at samfunnet ikke kan diskriminere eldre. Dette ønsker likestillings- og diskrimineringsombudet å gjøre noe med. Foto: Illustrasjonsfoto

Foto: Werner Baum / Scanpix

NRK.no har skrevet en rekke artikler om hvordan flere Vestfold-kommuner har valgt å sette en øvre aldersgrense på meningsundersøkelser.

Likestillings- og diskrimineringsombudet kan nå bekrefte at det ikke finnes noen lov som tilsier at diskriminering av eldre er ulovlig, bortsett fra i arbeidslivet.

Les også:

– Veldig uheldig praksis

Eldre i kommunene Stokke og Andebu har ikke har fått svare på meningsmålinger om kommunesammenslåing.
I Stokke fikk ikke de over 74 år svare og i Andebu mente kommunen at grensen måtte justeres opp til 80 år.

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik sier hun vil fortsette med arbeidet for å få en ny lov om aldersdiskriminering i Norge.

Foto: CF-Wesenberg / kolonihaven.no


Likevel ble 91-åringen Oddvar Myhre oppringt av meningsmålingsbyrået, men han fikk ikke lov å svare da han oppgav sin høye alder.

Det synes han er urimelig, siden han har lyst til å si meningen sin han også.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener Myhre og andre eldre har blitt behandlet dårlig av kommunene.

– Det er en veldig uheldig praksis, jeg tenker at det sier noe om hvordan samfunnet tenker om hvem som skal få ha meninger om samfunnet vi lever i, sier Ørstavik.

Ørstavik mener det ikke skal spille noen rolle om innbyggeren er en 80-, 90- eller 100-åring.

– De har like mye rett til å si sin mening som en 19-åring, mener likestillings- og diskrimineringsombudet.

En 80-, 90- eller 100 åring er like meningsberettiget og skal ha like mye å si som en 19-åring

Sunniva Ørstavik, Likestillings- og diskrimineringsombud

Forventer endret praksis

Ordførerne og flere politikere har erkjent at aldersgrensen for meningsmålingene har vært uheldig.

– Det er jeg veldig glad for, og jeg forventer at analysebyråene endrer sin praksis, sier Sunniva Ørstavik.

– Mener du at dette er et eksempel på aldersdiskriminering?

– Ikke etter lovens forstand, men det er et uttrykk for en måte å se på eldre i samfunnet vårt på, som igjen bidrar til å legitimere aldersdiskriminering, svarer Ørstavik.

Hun legger til at det kun er i arbeidslivet som diskriminering av eldre er regulert ved lov.

– Jeg tror likevel at alle i samfunnet kan være enige om at vi ønsker å få alle stemmer med når vi skal høre meninger fra lokalsamfunnet vårt, vi må høre på de over 80 år også, sier likestillings- og diskrimineringsombud Ørstavik.

Vil ha ny lov

SV har nå varslet at de ønsker å ta opp problemstillingen under spørretimen i Stortinget. Der vil de be om svar fra kommunalminister Jan Tore Sanner.

– Jeg er veldig glad for at dette blir et spørsmål under spørretimen fordi jeg ønsker at politikerne skal si tydelig hva de tenker er aldersdiskriminering og hva som ikke er det, sier Ørstavik.

– Har du som likestillings- og diskrimineringsombud tenkt til å foreta deg noe i denne saken?

Arbeidet med å få på plass en ny lov mot aldersdiskriminering i Norge fortsetter

Sunniva Ørstavik, Likestillings- og diskrimineringsombud

– Jeg har tidligere uttrykket et ønske om å få en ny lov om aldersdiskriminering i Norge, og det vil jeg fortsette å jobbe med, svarer Ørstavik.

Hun ønsker at en eventuell ny lov vil omhandle denne type spørsmål, og ikke kun omfatte arbeidslivet.