Sol Wenche (1) får hjemmebesøk før barnehagestarten

LARVIK (NRK): Pedagogisk leder mener flere barnehager bør starte med å besøke barna der de føler seg tryggest.

Hjemmebesøk av barnehagen

HJEMMEBESØK: Ettåringen Sol Wenche får besøk av Tone Merethe Røed (t.v.) fra iFokus Lysheim barnehage i Larvik, som hun skal begynne i til høsten.

Foto: Rolf Christian Hatling / NRK

Tredagers tilvenning med foreldrene til stede er vanlig ved flere barnehager i landet, men ikke nok, mener pedagogisk leder Tone Merethe Røed, i iFokus Lysheim barnehage i Larvik.

Pedagogisk leder Tone Merethe Røed

KAN SI NEI: Tone Merethe Røed anbefaler hjemmebesøk, men opplyser at det er opp til foreldrene å bestemme.

Foto: Rolf Christian Hatling / NRK

Hun mener det må tenkes nytt, og håper andre barnehager kan bli inspirert av deres ordning.

– Jeg opplever egentlig at vi er 20 år tilbake i tid, selv om forskningen er nyere, og at det er tredagersbesøk som er det vanlige.

– Noen praktiserer et hjemmebesøk rett i forkant av barnehagestart, men jeg har troa på at det nytter med flere besøk for å skape enda bedre relasjoner barn og voksne imellom.

Barn og voksne

Da hun kom over et forskningsprosjekt fra Danmark, «Barn i centrum», tok hun ideen med seg til Norge og egen barnehage. Nå får alle som begynner i barnehagen i Larvik tilbud om flere hjemmebesøk før oppstart.

Til de aller minste barna kommer en voksen fra barnehagen på besøk. De eldre barna får også besøk av et annet barn som går i barnehagen fra før. Hvor mange besøk det blir, vurderes for hvert enkelt barn.

– Det handler om å trygge barna. De møter en omsorgsperson som de kommer til å møte når de starter i barnehagen. Vi oppretter en god tilknytning allerede før de starter.

Hjemmebesøk av barnehagen

FLERE BESØK: Røed mener flere hjemmebesøk før barnet begynner i barnehage vil skape enda bedre relasjoner mellom barn og voksen.

Foto: Rolf Christian Hatling / NRK

Fornøyd mor

Ett år gamle Sol Wenche skal begynne i barnehagen til høsten. Moren hennes, Line Bråthen Knipmeijer, angrer ikke på at hun takket ja til hjemmebesøk.

Line Bråthen Knipmeijer

FORNØYD: – Jeg tror at datteren min får en trygg kontaktperson i barnehagen, og et kjent ansikt, sier Line Bråthen Knipmeijer om barnehagens tilvenningsordning.

Foto: Rolf Christian Hatling / NRK

– Det er en veldig flott ordning. Vi foreldre føler oss gjerne trygge på barnehagen, men det er godt å vite at også barna er trygge på det.

Hun og datteren skal også besøke barnehagen. På grunn av barnehagens tilvenningsordning, er hun ikke bekymret for oppstart til høsten.

– Det kommer til å gå kjempefint. Jeg tror dette er veldig verdifullt. Jeg ser hvor godt de leker sammen nå. Mor slapper av, og barn slapper av. Det er viktig, sier Knipmeijer.

Gode erfaringer

Det er nå andre året at barnehagen tilbyr slike hjemmebesøk, og ifølge Røed har de sett en positiv effekt. Hun opplyser at barna kommer inn i trygge rutiner raskere enn barnehagen erfarte tidligere.

– Det gjør noe med hele barnehagen. Vi kan starte tidligere på året med de pedagogiske oppleggene, og gå i dybden på hvert enkelt barn mye tidligere enn vi kunne gjort i en oppstartsprosess, som kanskje tar en måned, kontra nå hvor det kan ta et par dager.

Hun anbefaler denne metoden til andre barnehager.

– Er man glad i barn, bør man gjøre dette. Da tar man barna på alvor, sier hun.

Ett år gamle Sol Wenche

POSITIVT: Røed forteller at barn som har fått hjemmebesøk kommer raskere inn i trygge rutiner. Sol Wenche virker i hvert fall fornøyd med besøket.

Foto: Rolf Christian Hatling / NRK