Her bygges gode selvbilder

De kan snakke om alt de har på hjertet når de samles i egne jentegrupper. Her følger de strenge regler de selv har blitt enige om. «Moralsk taushet» er den viktigste, forteller jentene.

Jentene i Lunde samles i mestringsgrupper.

Gode samtaler om viktige temaer hver eneste uke er oppskriften for å bygge et godt selvbilde. Jentene i Lunde stortrives i mestringsgruppa.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

– Det er viktig at vi jenter snakker om selvbilde vårt. Mange jenter føler at de ikke er pene nok, sier Vilde Jensen i 8A på Lunde 10-årige skole.

Hun er med i en av mestringsgruppene som starta opp i høst.

Årsaken til at disse gruppene starta opp var at det i en spørreundersøkelse blant ungdom kom fram at mange jenter sliter med psykiske plager.

Vilde Jensen syntes det jente-gruppene er et godt tiltak.

– Her får vi sagt det vi føler uten at noen forteller det videre til noen. Her vår vi kjent litt på hvordan vi tenker om oss selv, sier Vilde Jensen.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK
Åse B. Sageie er veileder i gruppa.

– Jeg mener at vi ikke må glemme gutta. Det er fare for at guttene ikke gir så lett uttrykk for hva de føler, sier Sageie. Hun håper at mannlige kolleger tar tak i guttenes utfordringer.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Tallene i undersøkelsen, «Ungdata», baserer seg på svar fra mer enn 63.000 ungdomsskoleelever på 8.–10. trinn i Norge.

– Vi får sagt det vi føler

Mestringsgruppene i Nome er en del av et forebyggende arbeid. Ved å tilby alle jentene i 8. klasse slike grupper håper gruppelederne at de skal ruste jentene for ei god framtid.

– Vi legger vekt å bygge opp et godt selvbilde og også gjøre jentene i stand til å ta egne valg, forteller helsesøster i Nome, Kristin Rossvang.

Tiltaket i Nome er finansiert av KoRus-Sør ved Borgestadklinikken. Åse B. Sageie er leid inn som veileder for gruppa.

– I ytterste konsekvens er dette rusforebyggende arbeid fordi rus og psykiske helse henger tett sammen, sier Sageie. Hun er også opptatt av at arbeidet i gruppene kan hindre at elevene dropper ut av skolen.

– Her får vi sagt det vi føler uten at noen forteller det videre til noen. Her vår vi kjent litt på hvordan vi tenker om oss selv, sier Vilde Jensen.

Samme problemer

I gruppa skapes det ekstra trygghet ved at jentene følger noen regler som alle har skrevet under på at de vil følge. Alle reglene er slått opp på en stor plakat i rommet og øverst på lista står den viktigste av dem alle.

– Moralsk taushetsplikt er den viktigste, forteller Ina Skoe og Anette Nordskog.

Det er jentene som har blitt enige om hvilke regler som gjelder.

– Det vi sier her blir her i rommet, sier Skoe. Deltakerne i gruppa mener det er viktig med strenge regler som alle må forholde seg til.

Nederst på plakaten med reglene har alle jentene undertegnet.

– Jentene baksnakker hverandre mer enn det gutta gjør. Det er viktig at vi snakker om hvordan vi oppfører oss rundt andre, sier Vilde.

Hun mener at det er viktig at det er samla bare jenter i gruppa.

– Vi jenter går gjennom mye av det samme. Vi har de samme tankene og problemene. Det er godt å snakke ut i gruppa, forteller Vilde.

– Ikke glem gutta

Gruppereglene står alltid på denne plakaten når jentene samles.

Gruppereglene står alltid på denne plakaten når jentene samles

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Jentene i Lunde har hatt seks samlinger til nå denne høsten.

– Det god stemning når vi møtes. Jeg håper jentene blir tryggere på seg selv. Da har vi gjort en god jobb, sier helsesøster.

Selvbilde er et stadig tilbakevendende samtaleemne, men det har også vært diskutert hvordan man bør snakke med hverandre, og hvem som er gode forbilder. Sosiale medier der det er mye fokus på utseende, som Instagram og Facebook, er noe veilederne er spesielt oppmerksomme på.

I undersøkelsen «Ungdata» var det flest jenter som oppgav at de hadde psykiske plager.

– Jeg mener at vi ikke må glemme gutta. Det er fare for at guttene ikke gir så lett uttrykk for hva de føler, sier Sageie. Hun håper at mannlige kolleger tar tak i guttenes utfordringer.

I rapporten «Ungdata i region sør» står det blant annet at forklaringa på forskjellene mellom kjønnene kan være at gutter kjenner seg mindre igjen i begrepsbruken som benyttes i spørsmålene. Det kan føre til at guttene underrapporterer på områdene som har med psykiske utfordringer å gjøre.