Anbefaler å legge ned støperi

Hydros ledelse anbefaler overfor Hydros styrende organer at magnesiumstøperiet i Porsgrunn stenges.

I en pressemelding skriver Norsk Hydro at bakgrunnen er grunnleggende endringer i de globale markedsforholdene for legert magnesium.

Allerede i februar i år meldte Hydro at magnesiumstøperiet i Porsgrunn var i alvorlige vanskeligheter, og markedsforholdene i årets første kvartal har ytterligere forverret problemene

Billigere magnesium fra Kina

Styreleder i Hydro Magnesium Porsgrunn AS Arne Skoland, sier at kinesiske leverandører av legert magnesium fortsetter å styrke sin stilling i det europeiske markedet ved å selge til lavere priser enn de er i stand til. Dermed makter ikke magnesiumstøperiet i Porsgrunn lenger å oppnå priser som gir tilstrekkelig lønnsomhet.

-I forståelse og samarbeid med de ansattes organisasjoner er det gjennomført ny vurdering av situasjonen og mulige løsninger. Mange gode tiltak er blitt identifisert, men med de nye markedsforholdene ser vi imidlertid ingen mulighet for å fortsette driften ved magnesiumstøperiet i Porsgrunn, konkluderer Skoland.

Anbefaler å legge ned

Hydros ledelse vil derfor anbefale overfor Hydros styre at magnesiumstøperiet i Porsgrunn avvikles. De ansatte vil bli overført til Herøya Industripark, som også får ansvaret for omstillingen.

Produksjonsutstyret vil inntil videre bli stengt, men ikke fjernet.

De omlag 60 ansatte ble i dag orientert om anbefalingen om å stenge støperiet. Endelig beslutning vil bli tatt av Hydros bedriftsforsamling.