Huseierne om ny nettleie: – Strømsparere kan få ekstraregning

En rekke organisasjoner mener forslaget til ny nettleie er urettferdig og usosialt og at mange ikke vil skjønne strømregninga.

Solceller på tak

RAMMER MILJØTILTAK: Huseierne mener det nye forslaget vil gjøre det mindre lønnsomt å investere i solcelleanlegg.

Foto: Privat

Mens strømprisene ikke har vært lavere på 20 år, må du fortsatt betale like mye i nettleie.

Omlegging har vært diskutert i mange år, men det nyeste forslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) møter sterk motstand.

– De som vinner på denne omlegginga er rett og slett strømsløserne, sier Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i organisasjonen Huseierne.

Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver Huseierne

Linda Ørstavik Öberg hos Huseierne mener de som er flinkest til å spare strøm, vil bli straffa med det nye systemet.

Foto: Huseierne

Hun sier rapporter og utregninger viser at de som har investert i varmepumper og solceller og sparer mest strøm, kan få ekstraregninger på opptil 2000 kroner i året dersom omlegginga blir innført.

I dag betaler du mer i nettleie jo mer strøm du bruker, mens det nye forslaget innebærer at nesten alt blir faste kostnader og at du i stedet skal betale for nettkapasiteten du trenger.

Det strider mot alle klimamål om å begrense sløsing med energi, og er en hån mot alle som har gjennomført enøktiltak, etterisolert, kjøpt varmepumpe og bytta vinduer, sier Öberg.

– Høyt samtidig forbruk bør koste mer

Med det nye systemet vil du få «topper» når du bruker mye strøm. Dette kan skje dersom du lader elbilen samtidig som du setter på vaskemaskinen og lager mat.

NVE mener det er mer rettferdig å fordele kostnadene for nettleie etter kapasitet og at dette vil motivere kundene til fordele strømforbruket over døgnet.

De mener også de aller fleste forbrukerne vil få en ubetydelig endring i nettleia.

– Det som driver kostnadene i kraftnettet, er kapasiteten eller samtidig forbruk. De som har høyt samtidig forbruk, bør betale mer enn de som har et mer jevnt forbruk, sier seksjonssjef i NVE, Torfinn Jonassen.

Torfinn Jonassen

Torfinn Jonassen i NVE sier forbrukerne på sikt vil få lavere kostnader med betaling for samtidig forbruk.

Foto: Stig Storheil / NVE

Jonassen sier NVE har gjort beregninger med ulike typer boliger og at enøktiltak, som etterisolering, vil være omtrent like lønnsomt som med dagens nettleie.

NVE mener det nye systemet for nettleie vil sørge for at strømnettet vil tåle den framtidige belastninga og gjør at det kan spares betydelige investeringer

– Nytt forbruk med blant annet elbiler presser kraftnettet, sier Torfinn Jonassen.

Massiv motstand

Høringsfristen for NVEs forslag er 25. mai, og de fleste av endringene er foreslått innført fra 2022.

16 sentrale forbruker-, miljø- og næringsorganisasjoner mener endringene ikke oppfordrer til strømsparing og er i konflikt med norske klimamålsettinger. De har sendt et felles brev til NVE og bedt om et møte med olje- og energiminister Tina Bru.

Huseierne sier NVE ikke kan dokumentere at det er problemer med kapasiteten i strømnettet og at forbrukerne ikke vil forstå de forskjellige modellene.

– Vanlige folk kommer ikke til å skjønne noen ting av denne omlegginga. Det er et stort problem, sier Linda Ørstavik Öberg hos Huseierne.