Hopp til innhold

Hunden Sandy døde etter å ha badet i giftig innsjø

Biolog advarer om giftige alger i innsjøer flere steder i landet.

Hunden Sandy døde etter å ha badet i Akersvannet i Stokke.

DØDE: Hunden Sandy døde etter å ha badet i Akersvannet i Stokke.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Steinar Sønseth og de to hundene hans Grom og Sandy tok et avkjølende bad i Akersvannet i Stokke forrige helg. For den minste av de tre ble badet fatalt.

Hunden Sandy døde etter badet. Hos dyrlegen ble det påvist store leverskader, som følge av giftige blågrønnalger i vannet.

Vannet ser ut som en idyllisk perle, men skinnet bedrar.

Sammen med varmen gir kombinasjonen av nitrogen og fosfor fra gjødsling og kloakk perfekte forhold for blågrønnalger.

Akersvannet i Stokke

GIFTIG VANN: Akersvannet i Stokke har perfekte forhold for blågrønnalger, som lager gift.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Dødelig bad

De fleste i området vet at man skal være forsiktig når vannet er grønt. Men algene som lager gift, har mange farger. Selve giften kan man ikke se.

Hundeeieren er klar over at algene dukker opp med jevne mellomrom.

– På søndag var det helt klart her. Det var ingen alger å se i det hele tatt, sier Steinar Sønseth.

Derfor lot han begge hundene bade. De var i vannet i rundt 30 minutter. Alt virket helt normalt, helt til de kom hjem. Da ble Sandy syk.

Etter et besøk hos dyrlegen, ble de henvist til en klinikk i Oslo. Der døde Sandy natt til mandag.

– Det går rett på levra visstnok. Da blir det fort slutt, sier Sønseth.

Steinar Sønseth og hunden Grom ved Akersvannet i Stokke. De savner begge hunden Sandy.

TRIST: Hundeeier Steinar Sønseth er trist og savner hunden sin. Hunden hans, Gorm, ble også syk, men overlevde skadene.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Giftig

Ifølge biolog og vannområdekoordinator, Miguel Segarra Valls, er Akersvannet klassifisert som et vann i svært dårlig økologisk tilstand.

Blågrønnalger i Akersvannet

BLÅGRØNNALGER: Slik ser de giftige blågrønnalgene ut.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Tar man prøver i en bukt der algene samles, kan verdien være flere tusen ganger høyre enn det som er anbefalt i drikkevann.

Giftalgen finnes i flere innsjøer på Østlandet, men også andre steder, som Jæren.

Den kan også være farlig for mennesker, sier biologen.

– Disse algene er giftige for både dyr og mennesker, men små dyr og små barn er mest sårbare, sier biologen.

Etter at saken ble omtalt Sandefjords Blad, har kommunen satt opp flere varselplakater.

Biologen har sendt et varsel til alle berørte offentlige instanser.

Biolog og vannområdekoordinator, Miguel Segarra Valls ved Akersvannet i Stokke

ALGER: Miguel Segarra Valls sier algene finnes flere steder i landet der overgjødsling av vann er et problem.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Det mangler tydeligere råd fra sentrale myndigheter, mener han.

Det er lite å gjøre når algen har blomstret opp.

Men problemet kunne vært begrenset ved å redusere forurensningen av fosfor og nitrogen, forklarer biologen.

Ikke klart å påvise

Veterinærinstituttet mener det ikke er vanlig at hunder dør av blågrønnalgen i Norge.

De har ingen bekreftede tilfeller, men har manglet prøver for å påvise dette.

– Vi har hørt mistanke om det før, men vi har fått kjennskap til tilfellene i ettertid og ikke kunnet dokumentere at disse giftene var årsaken, sier forsker på kjemi og toksikologi, Gunnar Sundstøl Eriksen.

Andre land, som Tyskland og Nord-Amerika, har dokumenterte tilfeller, viser han til.

Blågrønnalgen, som egentlig er en cyanobakterie, er så giftig at hunder kan dø av det, bekrefter han.

– Disse algene er kjent for å lage gifter som er dødelige i store nok mengder. De kan gi leverskader som man skal ha sett i disse hundene, sier han.

Advarsel fra Stokke kommune om å være oppmerksom på oppblomstring av blågrønnalger i vannet.

ADVARSEL: Sandefjord kommune har satt opp flere plakater med advarsler etter at hunden Sandy døde.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Eriksen sier algen er kjent for å forekomme på sensommeren når vannet har blitt varmt.

Den kan forekomme i vann over hele landet, men er vanligst i næringsrike innsjøer på Sørøst-landet, opplyser forskeren.

På Jæren sluttet bønder å slippe beitedyr ned til innsjøer på sensommeren på 1970-tallet fordi dyrene ble syke eller døde av bakterien i vannet.

– Trist

For trygt å kunne bade i et vann, skal du kunne se bunnen på 1 meters dyp, er rådet fra Folkehelseinstituttet.

Hunder drikker som regel av vannet, og derfor er det viktig at man ikke lar hunder bade i vann med sterk oppblomstring av algen, advarer FHI.

Hundeeieren oppfordrer til bruk av naturen, men ber folk om å passe på.

– Når det er fare for algeoppblomstring, så må folk være forsiktige, sier Sønseth.

Hunden Grom ble også syk etter badet på søndag, men kom seg fort.

– Det var forferdelig nok som det var å miste en. Hadde begge to gått, hadde jeg aldri tilgitt meg selv for å la dem bade her. Det hadde jeg ikke. Det er jo trist.