Hopp til innhold

Massetransport av lik: Krever internasjonal standard for gravferdsskikk

Høyre ber regjeringen gripe inn for å sikre en felles standard for god gravfredsskikk. – Det er behov for kvalitetssikring både ved krematorier og i begravelsesbyråer, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen.

Stortingets spørretime

KLAR TALE: Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) krever at regjeringen bidrar til å kvalitetssikre tjenestene som leveres av krematorier og begravelsesbyråer.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det er den siste tids mediesaker som er bakgrunnen for at Høyre kommende uke fremmer et såkalt representantforslag i Stortinget.

– Vi har dessverre sett flere eksempler på aktører som ikke er seg sitt ansvar bevisst, og som ikke forholder seg til etiske og juridiske normer, sier Tage Pettersen.

Les også Massetransport av lik i varebil: – En uverdig siste reis

Vestfold krematorium leverer kister ved kremeatoriet i Skien med lastebil.

– Merbelastning og omdømmetap

Stortingsrepresentanten fra Høyre mener disse aktørene kan påføre etterlatte og pårørende en stor merbelastning.

– Det kan også føre til et omdømmetap for krematorier og begravelsesbyråer.

Vestfold krematorium, transport av døde i lastebil.

Det er blant annet denne typen liktransport Høyre nå vil til livs.

Foto: Privat

Pettersen avviser at Høyre forsøker å slå politisk mynt på NRKs saker om massetransport av døde mennesker fra Vestfold krematorium.

– Vi har naturligvis fått med oss disse sakene. Å bruke en vanlig varebil til å kjøre døde mennesker er utvilsomt uheldig og uverdig. Dessverre er det også flere andre eksempler på at verdighet og etikk ikke blir ivaretatt på en god måte.

Daglig leder Monika Holm Svinsholt ved Vestfold krematorium har uttalt til NRK at hun mener varebiltransporten er verdig. Hun har likevel forståelse for at det kan virke annerledes på noen.

Anklaget for seksuell oppmerksomhet

Stortingsrepresentant Pettersen nevner blant annet en sak fra Agder.

Der ble en mannlig gravferdskonsulent anklaget av flere kvinner for uønsket seksuell oppmerksomhet i sorgsituasjoner.

– Et annet eksempel er en sak fra Bergen, der en avdød kvinne ble fotografert av en person i et begravelsesbyrå som ikke hadde arbeidet direkte med avdøde.

Høyre-politikeren mener slike saker svekker tilliten til en i utgangspunktet seriøs bransje, og gjør en tung situasjon enda verre for de etterlatte.

Les også Massetransport av lik: Varebil stanset med overvekt

Varebil benyttes til liktransport. Stanset ved Lanner kontrollstasjon i Porsgrunn.

– Det offentliges oppgave er å bidra til å forebygge utrygghet og sikre verdigheten. Det gjelder selvsagt for offentlig eide krematorier, men også private begravelsesbyråer.

Tall fra virke.no viser at det i 2022 ble registrert 45.711 dødsfall i Norge. Samme år var det registrert 362 begravelsesbyråer her i landet.

Byråene hadde en driftsmargin på 10,1 prosent, og en samlet omsetning på nesten 2,1 milliarder kroner i 2022.

Vil ha regjeringen på banen

stortingssalen

Kommende uke blir Høyres forslag lagt frem i stortingssalen.

Foto: Rolf Kjetil Jakobsen / NRK

Nå krever altså Høyre at regjeringen kommer på banen med forslag til innføring og oppfølging av nasjonale og internasjonale standarder for god gravfredsskikk.

– Det mener vi må omfatte både begravelsesbyråer og krematorier. Vi har allerede registrert at gravferdsbransjen ønsker og arbeider for god gravferdsskikk.

Pettersen viser til at bransjen har uttrykt seg positiv til en form for offentlig godkjenningsordning, og viser til en artikkel i Bergensavisen 14. mars i år.