Hopp til innhold

Forkaster anke i Kristin-saken

Høyesterett har forkastet drapsdømte Henning Hotvedts anke. – Nå kan vi endelig legge dette bak oss, sier Kristin Juel Johannessens far.

Kristin

ANKET: Henning Hotvedt er dømt for drapet på Kristin Juel Johannessen, men anket saken til Høyesterett.

Foto: Privat

Høyesterett forkastet onsdag drapsdømte Henning Hotvedts anke. Hotvedt (40) ble 8. september dømt til 13 års fengsel for drapet på tolv år gamle Kristin Juel Johannessen i 1999.

Hotvedt anket både for å be om en mildere straff og for å be landets øverste domstol vurdere om saken heller skulle vært ført for tingretten enn for lagmannsretten.

Det er anken over saksbehandlingen som nå er forkastet. Fra før var det klart at Høyesteretts ankeutvalg ikke tillot anken over straffeutmålingen fremmet.

Lettet

Roar Juel Johannessen

LETTET: Roar Juel Johannessen sier det er en stor lettelse å bli ferdig med saken.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Før Høyesteretts behandling var det et spørsmål om en dom i Høyesterett kunne føre til at saken måtte gjenåpnes. Kristins far, Roar Juel Johannessen, er lettet og fornøyd etter avgjørelsen.

– Nå kan vi endelig legge dette bak oss. Ventetiden har vært det verste hele veien, sier Johannessen.

– Det tok 17 og et halvt år å bli ferdig med dette. Det tar vel litt tid før det synker inn at dette er ferdig. Nå går det an å tenke på det som egentlig er det viktigste, og det er jentungen selv.

Vil klage til FN

Hotvedts forsvarsadvokat Brynjar Meling sier til VG at Hotvedt vil klage den rettslige behandlingen av saken inn for FN.

– Vi er ikke enige med Høyesterett. Det er naturlig ut fra forståelsen vår av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, at når vi ikke får medhold i nasjonal domstol, så prøver vi det for FN, sier Meling til VG.