Høye radonverdier i hver fjerde bolig

Hver fjerde bolig i Vestfold ligger over maksgrensen for forsvarlig radonnivå.

Bolighus og radonmåler med sporfilm (illustrasjon/montasje)

RADONVERDI: Resultatene i fersk rapport viser at andelen boliger med radonverdier over maksimumsgrensen i Vestfold, er høyere enn landssnittet i alle kommunene. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Per-Kåre Sandbakk, Øyvind Bye Skille / NRK

I ni boliger ble det målt et radonnivå på over 2000 Bequerel per kubikkmeter (Bq/m³). Den høyeste hadde 3385 Bq/m³. Det viser en fersk rapport.

– I 2001 var gjennomsnittet i Norge på 88 Bq/m³, sier seksjonssjef på overvåkning og miljødata i Statens strålevern Anne Liv Rudjord. Disse tallene ble målt blant 114 kommuner i landet, men hun legger til at de venter nye tall etter hvert som de får nye data.

Miljørettet helsevern i Vestfold gjennomførte et prosjekt mellom 2010 og 2014 der det ble målt radon i boliger. Alle kommunene i Vestfold var med, bortsett fra Sandefjord og Larvik.

Det ble gjennomført 12245 radonmålinger ved 3528 forskjellige adresser. Rapporten kom ut i januar 2017.

Les også: Hva er radon og hva kan du gjøre med det?

Les også: Nå bør du sjekke om du har radon

Over landssnittet

Er radonnivået mellom 100–199 Bq/m³, er det over tiltaksgrensen. Resultatene viser at 821 eiendommer var på dette nivået.

Er det høyere enn 200 Bq/m³ er det over maksimumsgrensen. Dette gjelder nye boliger, utleieboliger, skoler og barnehager. I undersøkelsen var det 832 eiendommer som overskred dette.

Dette betyr at hver fjerde bolig i Vestfold som målte radonverdiene, ligger over maksimumsgrensen for forsvarlig radonnivå.

– Det er absolutt grunn til å ta resultatene på alvor, sier miljøretta helsevernkonsulent Monica Kullander.

Monica Kullander

Miljøretta helsevernkonsulent Monica Kullander håper at resultatene av prosjektet gjør at flere måler radonnivået i boligen og gjør tiltak.

Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

Resultatene viser også at andelen boliger med et radonnivå på over 200 Bq/m³, er høyere enn landssnittet.

– Det har mye med geologi å gjøre, sier Kullander. I Vestfold er det mye bergarter som for eksempel granitt som inneholder mer uran og kan være en årsak til radon, sier Kullander.

Helseskadelig

Radon i inneluft øker faren for lungekreft, og er radonnivået på over 100 Bq/m³ anbefales det å gjøre tiltak.

– Du kan bedre ventilasjonen og tette sprekker mot grunn, sier Kullander.

Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Ifølge Verdens helseorganisasjon er radon i inneluft den nest hyppigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking.

– Vi ønsker ikke å skremme folk. Her er det viktig å tenke på at det er langtidseksponering som gjelder. Både når det gjelder nivå på radon og over hvor lang tid du blir utsatt for det, sier Kullander.

Kullander anbefaler å kontakte et profesjonelt firma som kan gi råd om utbedring av for høye radonnivåer. Når tiltakene er gjort, er det også viktig å måle igjen, slik at du ser om utbedringene har fungert.

Sporfilmboks

SPORFILM: Sporfilmboks er et instrument som måler nivået av radon.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Reporter Stian Wåsjø Simonsen sjekker hva det koster å lade bilen, dusje og bruke oppvaskmaskinen på en dag med rekordhøye strømpriser.

Høye strømpriser: Stian sjekket prisen på en dusj

Høye strømpriser: Stian sjekket prisen på en dusj