Horten vil ha rustesting i skolen

Horten videregående skole ønsker bedre samarbeid med kommunen for å hjelpe elever med rusproblemer.

Horten kommune

Horten kommune sendte henvendelse til Fylkesmannen i Vestfold for å få adgang til rustesting i skolen.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Derfor sendte Horten kommune 14. mai 2014 en henvendelse til Fylkesmannen i Vestfold.

– Vi er opptatt av å ha et samarbeid med Horten kommune når det gjelder psykisk helse. Et tema da er rus. Og vi lurte på adgangen, med samtykke selvfølgelig, på å rusteste elever i skoletiden, forteller rektor, Gisle Birkeland, ved Horten videregående skole.

Han legger til at dette initiativet ikke kommer fordi skolen ikke har opplevd noen hendelser eller har et økt rusproblem.

Les også:

Krever samtykke

Gisle Birkeland rektor Horten vgs

Rektor på Horten videregående skole, Gisle Birkeland, håper på et tettere samarbeid i kommunen for å hjelpe elever med rusproblemer.

Foto: Privat

Svaret fra Fylkesmannen var at det ikke finnes hjemler som regulerer adgangen til å rusteste elever. Med henvisninger til lovverket og uttalelser fra tidligere kunnskapsminister, Bård Vegar Solhjell:

«Opplæringsloven inneholder ikke bestemmelser som hjemler eller på annen måte regulerer rustesting av skoleelever. Testing av elever må foregå på frivillig basis etter at det foreligger et informert samtykke fra eleven».

– Vi undersøkte lovverket, både sosiallovgivning og opplæringslovgivning, og fant ingen adgang til å rusteste elever. Det betyr at slik testing er frivillig og at den enkelte må samtykke hvis den skal testes, sier Odd Endresen, seniorrådgiver hos Fylkesmannen.

Les også:

– Oppfordrer til samtykke

Dette svaret var forventet fra Birkeland sin side. Men regner det som betryggende at de har et dokument å vise til.

– Det betyr at rustesting er helt frivillig og vil kun skje dersom den enkelte elev eller foresatte samtykker. Vi vil fremover oppfordre til dette samtykket. Nå har vi et dokument vi kan vise til, som viser adgang til rustesting av elever når det foreligger samtykke.

Frem til i dag har Horten videregående skole tatt elever med rusproblemer inn til samtaler der de samtykker at de har et problem. Deretter kommer politiet inn og det inngås en ruskontrakt. Da tester de seg med jevne mellomrom sammen med politiet. I tillegg er det samtaler mellom rådgiver, PPT og andre hjelpepersonell på skolen og eleven.

Les også:

Bedre samarbeid

Nå skal skolen gå i nærmere dialog med kommunen og samarbeide mer med andre videregående skoler.

– Jeg vil ta opp hvordan vi på videregående nivå kan utveksle erfaringer på hvordan vi samarbeider med kommunen. Det handler om samarbeidet mellom skolen og den kommunen eleven bor i, avslutter Birkeland.

Helsetjenesten i kommunen, ved Birgit Eggen, forteller til NRK at de følger rutiner og rustester kun de som har tillatelse.