Horten er ledende i Nord-Europa

I Horten finnes Nord-Europas mest moderne basseng for å teste oljevernutstyr. I dag var Norges nordiske samarbeidspartnere for bekjempelse av forurensing på sjøen på besøk for å se hvordan det fungerer.

Kystverket i Horten

Delegasjonen fra Norden lot seg imponere av egenskapene til Kystverkets testbasseng i Horten.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

I februar i år åpnet Kystverket det nye bassenget i Horten, og det er svært få anlegg som kan måle seg med dette anlegget.

– Det anlegget som ligner mest må du til USA for å finne. Det er en del større, men fungerer ganske likt, sier Hanne Solem Holt, senioringeniør i logistikk- og teknologiseksjonen i beredskapssenteret til Kystverket i Horten.

Viktig for å bli bedre

For drøye seks år siden opplevde Vestfold, Telemark og Agder-kysten en stor naturkatastrofe da Full City gikk på grunn utenfor Langesund. Skipet var lastet med 1100 tonn tungolje og noe diesel.

Konsekvensene av grunnstøtingen viste seg å bli fatal for mer 2000 sjøfugl i området. I tillegg ble vernede områder, friluftsområder og private eiendommer tilsølt av olje.

Fem år etter ulykken sa havnedirektør ved Grenland Havn Finn Flogstad, som ledet opprydningsarbeidet at beredskapen fremdeles ikke var god nok når det gjelder fare for oljesøl ved nye grunnstøtinger.

Full City

Det ble iverksatt en stor redningsaksjon da Full City gikk på grunn.

Foto: Teigen, Trond Reidar / Scanpix

Johan Marius Ly, beredskapsdirektør i Kystverket forteller hvor viktig nettopp det nye oppgraderte bassenget er for å øke beredskapen.

– Vi får bedre kunnskap om hvordan utstyret virker, vi får sjekket ut om utstyret vi kjøper inn holder det det lover og vi får prøvd det ut på ulike oljetyper som vi kan komme til å møte ved aksjoner som vi ikke har vært borte i tidligere, sier Ly.

I bassenget testes blant annet hvordan oljen kan holdes samlet, for ikke å gjøre utslippet større enn nødvendig. I tillegg testes ulikt utstyr for oppsuging av oljen.

Delegasjon fra Norden

Norge har et samarbeid med landene rundt seg, når et gjelder akutt forurensing. Delegasjonen som gjestet Horten i dag er en del av dem som inngår i Københavnavtalen. Dette er en viktig avtale, fordi den har fokus på et operativt samarbeid forteller Ly.

– Da for eksempel Full City gikk på grunn fikk vi hjelp fra det svenske kystverket, som følge av dette samarbeidet.

Delegasjonen fra de Nordiske landene har vært i Horten de siste to dagene hvor byen har vært vertskap for et plenumsmøte. Disse dagene har de blant annet diskutert hvordan avtalen fungerer.

– Avtalen bygger på gjensidig bistand, informasjonsutveksling og prosjekter. Vi er opptatt av alle sider av akutt forurensing, sier Ly.

Han legger til at alle er godt fornøyd med at Horten har et basseng som kan brukes til testing.